Malá fotogaléria

6. október
Slávnostné prijatie účastníkov v refektári Vlastivedného múzea,
Františkánske námestie, Hlohovec.

 

PRIVÍTANIE

 

Po dvoch rokoch sa stal Hlohovec opäť na dva dni hlavným mestom knižnej značky. Týmto titulom sa môže hrdo pýšiť už niekoľko rokov, čo najlepším dôkazom je už trinásty ročník súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Slávnostným príhovorom a pozdravom privítala laureátov tohtoročnej súťaže za hlavného organizátora a garanta súťaže občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC jeho predsedníčka pani Helena Pekarovičová.

 

Po dlhej ceste sa určite príjemne počúvali aj slová primátora mesta Petra Dvorana, ktorý súťažiacich privítal v meste...

...poprial im veľa pekných zážitkov, tvorivej inšpirácie a hlavne, aby sa počas priebehu slávnostných chvíľ cítili v Hlohovci ako doma.

 

Zápis do Pamätnej listiny je milou tradíciou i trvalou spomienkou na spoločne prežité chvíle v priateľskom prostredí. Radi sa do nej podpísali všetci ...

... pán primátor
... Víťazoslav Chrenko, ako jeden z odborných garantov súťaže, ktorý s obetavosťou a veľkou láskou zodpovedne prevzal pomyselnú štafetu po svojom otcovi.

 

pani predsedníčka OZ ELAP HLOHOVEC Helena Pekarovičová

 

podpredseda OZ ELAP HLOHOVEC pán Jozef Urminský sr. ...

a ďalší...deti...
...pedagógovia a všetci prítomní

 

Letmý úsmev na tvárach prítomných prezrádza, že sa pod dlhšej dobe stretli starí známi...
....no aj tí, ktorí prišli prvýkrát sa zapojili do družných rozhovorov (vymieňali si skúsenosti, názory, dojmy ...)

 

Slávnostný prípitok s prianím čo najkrajších zážitkov ukončil oficiálnu časť programu...potom sa k slovu prihlásila tvorivosť a invencia detí.

 

SPOLOČNÁ AKTIVITA

Našich priateľov prekvapila zaujímavá úloha. Skrotiť dúhový svet farieb a svetla v podobe kaleidoskopu, ktorý sa pokúsili spoločne vytvoriť.

 

Pri aktivite sa prelomili aj posledné ľady ostýchavosti a všetci sa s vervou pustili do práce.

Tvorivý talent má dnes opäť zelenú

 

Spoločné dielo dostáva pomaly konkrétnejšie črty. Jeho finálna podoba bola dominantným prvkom výzdoby vo výstavnej sieni Robotníckeho domu.

 

 

7. október
Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich učiteľov pod vedením pána Víťazoslava Chrenka.
Základná škola na Kopernikovej ulici v Hlohovci.

 

TVORIVÁ DIELŇA

 

Neodmysliteľnou súčasťou súťaže je aj tvorivá dielňa, kde si deti precvičujú jednu z techník tvorby exlibrisov. Prítomných na pôde II. ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci privítala pani riaditeľka Mgr. Mária Loskotová.

 

Tento rok, žiaľ, skvelo fungujúci tandem pánov Viktora Chrenka a jeho syna Víťazoslava reprezentoval iba mladší z dvojice. Na tomto mieste vyslovujeme prianie, aby sa aj táto časť programu stala pretrvávajúcou spomienkou a prejavom vďačnosti jednej zo známych osobností súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC.

 

Osadenstvo si vypočulo krátke príhovory a metodické pokyny pána Chrenka...

 

...potom sa všetci pustili s chuťou do tvorby malých diel.

Svojou skúsenou radou k dokončeniu úspešného výtvoru prispeli aj pozorní pedagógovia
Niektorí sa s technikou linorytu stretli prvýkrát a statočne sa s ňou popasovali, iní ju už poznali a práca im išli od ruky.

 

...práca bola zábavná a učili sme sa rýchlo.

 

Odbornému oku skúseného výtvarníka neunikla občasná chybička, ktorú pomohol deťom ochotne napraviť.

 

Každý ťah rydlom si vyžadoval zručnosť a sústredenie.
Ešte malé kúzlo s lisom a dielko je hotové

 

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN

 

Slávnostná chvíľa nastala...všetci sú v očakávaní a napätí. Pani Helena Pekarovičová privítala vzácnych v kultúrnom dome v Hlohovci, kde už tradične prebieha hlavná časť programu s vyhlasovaním výsledkov a udeľovaním cien. Celé podujatie sprostredkovávala zahraničným hosťom tlmočením do anglického jazyka pani Gabriela Kollárová.

 

Ocenenia a diplomy sú pripravené, môžeme začať...

Vzácni hostia sú už usadení (zľava: kultúrny atašé Ruského veľvyslanectva v Slovenskej republike Denis Arsentiev, riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Peter Tvrdoň, zástupca riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu Zbigniew Machej, primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, primárka Reumatologického a rehabilitačného centra v Hlohovci Dr. Elena Ďurišová.

 

Ďalší hostia (zľava): predsedníčka výboru pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO pani Dagmar Kopčanová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová z Literárneho informačného centra.

...mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Srbskej republiky v SR Radmila Hrustanovičová.
Prítomní boli aj: (zľava) Jozef Urminský starší, podpredseda OZ ELAP HLOHOVEC, fotograf Ladislav Struhár, Jaromír Kratochvíl, predseda Mestského kultúrneho centra v Hlohovci, Jozef Behul, poradca predsedu TT SK a člen mestského zastupiteľstva.

 

Netrpezliví sú aj naši vzácni hostia... začíname!

 

Slovami obdivu a uznania nad šikovnosťou detí za zamyslel vo svojom príhovore primátor mesta Peter Dvoran.

 

Nemohla chýbať ani odborná porota v zložení: (zľava) Helena Pekarovičová, Jana Michalková, Andrea Geseová, akademický maliar Karol Felix, predseda poroty Víťazoslav Chrenko a akademická maliarka Blanka Votavová, ktorá sa z dnešného programu ospravedlnila

 

Prostredníctvom listu, ktorý prečítal pán Jozef Behul, nás pozdravil a zaželal veľa šťastia súťažiacim aj pán predseda TT SK Tibor Mikuš.

 

Výsledky nám prišli prezradiť kamaráti našich súťažiacich Kristínka Nemcová a Brian Brestovanský, ktorí sa zároveň chopili moderovania.

 

 

ODOVZDÁVANIE CIEN

 

Prvé čestné uznania odovzdali členovia poroty Karol Felix a Andrea Geseová.

 

Aj ďalší dostali z rúk porotcov čestné uznania.

 

Kultúrny atašé Ruského veľvyslanectva v Slovenskej republike pán Denis Arsentiev sa ujal odovzdávania ďalších čestných uznaní a urobil malým umelcom veľkú radosť, zároveň sa pár slovami prihovoril prítomným na slávnosti.

 

Poslednej skupine ocenených prišla poblahopriať veľvyslankyňa Srbskej republiky v SR jej excelencia Radmila Hrustanovičová.

 

Svojich favoritov spomedzi súťažiacich prác si našli aj organizácie, združenia a osobnosti, ktorí svojim favoritom odovzdali špeciálne ocenenia… Cenu Reumatologického a rehabilitačného centra v Hlohovci odovzdala Dr. Ďurišová

 

…ocenenia odovzdali aj predsedníčka OZ ELAP HLOHOVEC Helena Pekarovičová…

 

…odborný garant súťaže a predseda poroty Viťazoslav Chrenko...

 

…primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran...a ďalší

 

Riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Peter Tvrdoň ocenil deti v kategórii ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOL - EX LIBRIS od 12 do 15

 

Ocenenia v kategórii ZÁKLADNÝCH ŠKOL - EX LIBRIS od 12 do 15 rokov odovzdal pán Víťazoslav Chrenko

 

...malé zapózovanie pre fotografov...

 

Víťazom kategórie ZÁKLADNÝCH ŠKOL - NÁVRHY EX LIBRIS od 12 do 15 rokov odovzdala ocenenia Radmila Hrustanovičová

 

...po predaní cien a vyslovení gratulácií sa prihovorila povzbudivými a ďakovnými slovami predsedníčka výboru pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie pre UNESCO Dagmar Kopčanová.

 

Úprimnú radosť z ohodnotenia poctivej práce mali všetci

 

 

 

ROBOTNÍCKY DOM

 

Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský privítal hostí v priestoroch výstavnej siene, kde už boli naaranžované malé dielka zobrazujúce rôzne divy krajiny súťažiacich detí.

 

Súčasne s výstavou ocenených prác 13. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC bola otvorená v hornej výstavnej sieni aj výstava s názvom MAGICKÝ EXLIBRIS akademického maliara Karola Felixa. Obe výstavy úžitkovej grafiky exlibrisu nám predstavila pani Helena Pekarovičová

 

Všetci už poznali výsledky, tak sa mohli kochať šikovnosťou, talentom a fantáziou nanesenou na kúsku papiera.

 

Deti s pedagógmi pozorne, ale zároveň i pochvalne hodnotili výtvory svojej konkurencie.

 

Sústredené pohľady návštevníkov prezrádzali, že dielka sa skutočne vydarili

 

Pár slovami sa prihovoril aj autor výstavy MAGICKÝ EXLIBRIS Karol Felix

 

Výstavu otvorila splnomocnená veľvyslankyňa Srbskej republiky v SR pani Radmila Hrustanovič.

 

Všetci sa následne nechali unášať dojmami magického sveta exlibrisu