Metodický list

 

Téma:

 

"Divy mojej krajiny"

 

Milí súťažiaci, vítame Vaše rozhodnutie zúčastniť sa 13. ročníka našej súťaže a rovnako, ako po iné roky, vám ponúkame niekoľko rád. Vďaka nim sa môžete vyvarovať chýb pri tvorbe súťažných prác a dosiahnuť lepší výsledok.

 

Dobrý exlibris má základ v dobre realizovanom návrhu, ktorý vzniká tvorivým spojení obrazovej a textovej časti. Ako postupovať pri tvorbe návrhu? Obrazovú podobu v prípade našej súťaže určuje vypísaná téma a preto hľadajte také prvky, ktoré ju charakterizujú. Textová časť je jednoznačná. Viete pre koho exlibris tvoríte /napíšete jeho meno a priezvisko/ a viete aj to, že prácu musíte označiť EXLIBRIS, EX LIBRIS alebo variantmi Z KNÍH, KNIHA, KNIŽNICA vo vašom jazyku. Textové zložky treba umne pospájať s obrazovou časťou a spolu vytvoriť kompozíciu exlibrisu. Hľadajte výtvarné prvky, ktoré ju zreteľne znázornia a oživia. Dôležitý je výber druhu písma, má byť čitateľné, primerane veľké a vhodne umiestnené v ploche. Rozhodnite sa radšej pre plošné typy písma a jeho úlohu nepodceňujte! Dobrý exlibris je typický práve rovnocenným spojením výtvarného námetu a písma.

 

Textové a obrazové prvky spolu určujú formát /veľkosť/ knižnej značky. Ten nesmie presiahnuť rozmer 13 x 9 cm, ale odporúčame vám riešiť návrhy i originálne práce aj v menšom rozmere. Pre použitie v praxi je to vhodnejšie, exlibris je určený predovšetkým do knihy. Túto skutočnosť majte na pamäti.

 

Prácu začnite na rysovacom kartóne formátu A5 (21 x 15 cm). Ceruzou si naznačte uhlopriečky a určite stred plochy, okolo ktorého si nakreslite obdĺžnik maximálne prípustnej veľkosti vašej budúcej práce (13 x 9 cm). Od stredu potom rozvíjajte kompozíciu obrazovej a textovej časti. Keď ste návrh dokončili, rozhodnite sa, či bude s rámikom, alebo zostanete pri obrysoch, ktoré vám vytvorila kompozícia. Tú môžete riešiť do štvorca, obdĺžnika, kruhu, elipsy, trojuholníka i mnohouholníka.

 

Súťažný návrh je potrebné vypracovať tušom za použitia pera alebo štetca do takej podoby, z ktorej bude jasné, v akej grafickej technike budete návrh realizovať. Môžete voliť medzi linoleorytom, linoleorezom, drevorezom, drevorytom, papierorytom, suchou ihlou, plastikorytom či leptom. Pri tvorbe návrhov sa osvedčila Mässerova doska. Častou chybou je tvorba návrhu, ktorý nie je technicky v praxi realizovateľný. Pamätajte, že pre suchú ihlu je vhodná čiarová perokresba, pre linoleoryt, linoleorez, plastikoryt a iné podobné techniky je typické kombinovanie plô

 

Ak si návrh vytvoríte bielou farbou alebo bielym pastelom na tmavý papier, ihneď uvidíte, ktoré čiary a plochy budete rydlom alebo nožíkom odstraňovať. A neostávajte iba pri návrhu, skúste podľa neho vytvoriť matricu pre vytlačenie originálneho exlibrisu. To by mal byť konečný cieľ snaženia najmä u žiakov základných umeleckých škôl. Vytláčanie originálu pri grafickom lise je skvelým dobrodružstvom, keď zrazu uvidíte výsledok svojho snaženia.

 

Pre 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC sme zvolili tému "DIVY MOJEJ KRAJINY". Je to skvelá príležitosť prejaviť svoju fantáziu, lebo každý z vás môže toto zadanie uchopiť jedinečným spôsobom. Ako divy sú väčšinou prezentované významné stavby, ktoré vytvorili ľudia a ktoré pretrvali stáročia. Medzi typické zaraďujeme napríklad pyramídy, alebo Veľký čínsky múr, do tejto kategórie patria honosné cirkevné stavby, roztrúsené po celej planéte, mosty smelých kriviek, pri ktorých sa tají dych alebo staré hrady a zámky, pyšne stojace na vysokých bralách. My však chceme, aby ste pri výbere svojich divov premýšľali nad tým, čo je jedinečné pre vás a váš najbližší región.

 

Okrem výtvorov ľudských géniov v podobe ohromujúcich stavieb a konštrukcií sa stretávame aj s výtvormi prírody, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. Možno práve neďaleko vás stojí skala prekrásnych tvarov, rieka alebo potok vytvárajú čarovné zákutia. Pre niekoho je divom skromná rastlinka, ktorá ale nerastie v žiadnej inej oblasti, skupina stromov, podnecujúca vašu fantáziu či skromný kostolík, stojaci osamotene ďaleko od domov. Niekto považuje za najväčší div hudbu a hudobné nástroje, iný nedá dopustiť na knihu ako najväčší zázrak a ďalší dajú prednosť športu. Do úžasu nás privádzajú výtvory umelcov, obdivujeme ich sochy a obrazy, ale našim divom môže byť aj skromný ornament národného kroja alebo ľudová architektúra. Niekde vo vašej krajine hniezdia vtáky, aké u nás nepoznáme a zachovali sa obyčaje pre nás doposiaľ utajené. Pre niekoho je najväčším divom domáce zvieratko, s ktorým sa maznáte alebo hračka, ktorá vám robila radosť dlhé roky. Iní dajú prednosť technickým zázrakom, ktoré vytvorila veda. Určite sa nájdu aj takí, pre ktorých sú divom neprebádané morské hlbiny, plné neznámych tvorov alebo vesmírne diaľavy.

 

Máte v rukách tému, ktorá je nesmierne široká a možno ju spracovať mnohými spôsobmi. Ako vždy bude vašim najlepším pomocníkom kniha. V knihách je zachytená múdrosť mnohých generácií, na ich stránkach nájdete inšpiráciu pre vašu exlibrisovú tvorbu. Nebojte sa rozprávať o svojich pocitoch a námetoch na knižné značky so svojimi rodičmi i pedagógmi. Určite nájdete také spôsoby vyjadrenia súťažnej témy, ktorá prinesie radosť vám i odbornej porote pri hodnotení prác. Na vaše práce i stretnutie najlepších v Hlohovci sa veľmi tešíme.

 

           Organizačný výbor