Podmienky súťaže

 

Téma: 

„DIVY MOJEJ KRAJINY“

 

Kategórie:

 

Návrh na exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov

Originálny exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov

Originálny exlibris – ZUŠ od 12 do 15 rokov

Návrh na exlibris a originálny exlibris pre deti zo všetkých typov škôl vo veku od 6 do 11 rokov

 

Podmienky pre účasť:

Konečnú verziu návrhu vyhotovte v čiernobielej kombinácii tušom tak, aby bolo zrejmé, pre akú grafickú techniku je navrhovaný. Kresby ceruzou, pastelkou alebo tieňované vyhotovenia túto požiadavku nespĺňajú. Pri tvorbe návrhu sa osvedčili Mässerove dosky.

Originálny exlibris vyhotovte niektorou z grafických techník linoleorez, linoleoryt, drevorez, drevoryt, plastikoryt, papieroryt, tlač z kartónu, suchá ihla, tlač zo šablóny, atď. v jednej alebo viacerých farbách.

Prihlásené súťažné práce nesmú byť väčšie ako 13 x 9 cm a treba ich umiestniť do stredu rysovacieho kartónu rozmeru 21 x 15 cm (A5). Návrh môžete vyhotoviť priamo na rysovací kartón, alebo ho vystrihnúť z iného podkladu a nalepiť na požadovaný kartón. Originálny exlibris je potrebné priamo vytlačiť, iné prevedenie nebude hodnotené! Posielajte originálne práce, nie skenované a kopírované!

Všetky súťažné práce musia obsahovať textovú i obrazovú časť. Je to označenie

EX LIBRIS, EXLIBRIS, Z KNÍH, KNIHA, meno a priezvisko vlastníka alebo inštitúcie. Meno možno uviesť so skratkou (Jozef SOKOL, J.SOKOL). Odborná porota nebude posudzovať práce s iniciálami (napr.J.S.) alebo prezývkami – Babena, Džordžo, Feri...

Obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme. Podrobne si preštudujte metodické pokyny a dodržiavajte ich.

Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 súťažné práce!

Všetky prihlásené práce musia byť na zadnej strane označené celým menom autora, údajom o jeho veku, adresou školy alebo odosielateľa, vhodné je uvádzať i pohlavie autora. Pri hromadných zásielkach treba pripojiť zoznam súťažiacich so všetkými požadovanými údajmi. Pre kontrolu dodržania témy žiadame napísať i pomenovanie exlibrisu.

Korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine. Organizátori súťaže privítajú Vaše návrhy tém pre ďalšie ročníky medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec.

Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátorov spolu s právom ich vystavovania a použitia pre propagačné účely a ďalšie potreby. Účastníci svojou prihláškou akceptujú podmienky súťaže. Do súťaže je možné prihlásiť iba práce, ktoré neboli súčasťou inej výstavy alebo súťaže!

Súťažné práce zašlite do 31. januára 2011 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec. Neodkladajte, prosím, prihlášky súťažných prác na posledné dni, komplikujete tým prácu organizátorov.

Hodnotiaca porota si vyhradzuje neudeliť niektorú cenu či ocenenie, ak v danej kategórii súťažné práce nedosiahnu zodpovedajúcu úroveň. Najlepšie práce „olympijského“ 12. ročníka súťaže budú vystavené na samostatnej výstave, zaradené do putovných výstav alebo publikované. Práce, ktoré nespĺňajú vypísané kritériá, budú z hodnotenia vylúčené.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 7.októbra 2011 v Hlohovci. Podrobnosti oznámia organizátori pozvaným účastníkom samostatnou pozvánkou. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine, na stránke www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.

Ďalšie informácie získate na tel.č. 033/7424657, 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., www.elap-hlohovec.sk