Program


September 2010

Vyhlásenie 13. ročníka medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – téma ročníka Divy mojej krajiny.


31. január 2011

Uzávierka súťaže.

 

15. marec 2011

Zasadnutie poroty. Hodnotenie súťažných prác.

  

PROGRAM vyvrcholenia 13. ročníka bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre 6 až 15 ročné deti

EX LIBRIS HLOHOVEC

téma "Divy mojej krajiny"

 

6. október 2011

do 14.00 Knižnica, Nám. sv. Michala 2. Príchod slovenských a zahraničných účastníkov do Hlohovca. Prezencia, ubytovanie.

16.00 Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie. Slávnostné prijatie účastníkov primátorom mesta Hlohovec.

- Predstavovanie účastníkov.

- Písanie príležitostných pohľadníc.

Divy našich krajín - prekvapenie.

 

7. október 2011

8.30 ZŠ Koperníkova ul. 

- Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov a ich

učiteľov pod vedením Víťazoslava Chrenka.

Prestávka o 9.40 hod.

11.30ZŠ Koperníkova ul. - Obed.

14.00 Dom kultúry, Pribinova ul. 

- Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.

15.30 Výstavná sieň Vlastivedného múzea, Rázusova 6.

Otvorenie výstav: 

- Bienále EX LIBRIS HLOHOVEC – Divy mojej krajiny

- Magický exlibris KAROLA FELIXA.

- Recepcia.

18.00 Dom kultúry, Pribinova ul.

- Slávnostná večera pre zahraničných hostí a organizátorov.

 

8. október 2011

9.00 - Výlet do Bratislavy. Prehliadka starého mesta a výstavy

23. bienále ilustrácií Bratislava.

14.00 - Rozlúčka.