Malá fotogaléria

Predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Helena Pekarovičová a predseda poroty Víťazoslav Chrenko privítali 3. 10. 2013 v priestoroch refektára Vlastivedného múzea v Hlohovci účastníkov 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC.

 

Na pôde mesta privítal mladých laureátov súťaže, ich pedagógov a rodičov aj primátor mesta Peter Dvoran.

 

Hostiteľka Helena Pekarovičová všetkých navzájom predstavila, do nášho mesta prišli aj rodina Havašiovcov z maďarského mesta Nyírbátor.

 

Z bieloruského Minska prišla delegácia výtvarných pedagógov a rodičov, ktorá sprevádzala 13 ročného Andreja Rohacha.

 

Na rad prišli aj pravidelní účastníci zo Srbska, ktorých organizuje v okolí Báčskeho Petrovca riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovič. V pozadí časť delegácie z Estónska s neprehliadnuteľným Svenom Sumbergom, vpravo András Réti z maďarskej Taty.

 

Helena Pekarovičová predstavuje účastníkov hlohovského stretnutia z východu Slovenska a vpravo už netrpezlivo čaká starý znám György Boros zo srbskej Subotice, ktorý už dlhé roky získava so svojimi mladými zverencami ocenenia.

 

Súčasťou privítania bolo aj písanie pohľadníc, ktoré boli vydané špeciálne pri príležitosti 14. ročníka súťaže. Obrázky z Hlohovca tak putovali na všetky svetové strany.

 

V spolupráci s CVČ Dúha mali neskôr deti pripravený ďalší program, ktorý sa niesol v znamení témy súťaže – Kvety.

 

Pod vedením inštruktorov vytvárali kvety z papiera, ktorý na druhý deň počas vernisáže rozdávali hosťom. Niektorí robili aj kvety vo svojich národných farbách.

 

V piatok ráno sa konala tvorivá dielňa v priestoroch Základnej školy na Koperníkovej ulici, ktorú viedol predseda poroty a grafik Víťazoslav Chrenko. Po celý čas panovala výborná nálada a na začiatku všetkých na pôde školy privítala jej riaditeľka Mgr. Mária Loskotová.

 

Spoločenská miestnosť bola obsadená do posledného miesta a deti netrpezlivo čakali na to, čo sa bude diať.

 

A veru sa dialo. Pán Víťazoslav Chrenko najskôr vysvetľoval históriu exlibrisu a po prechádzke dejinami knižnej značky sa venoval výkladu o kompozícii a správnej forme drobnej grafiky.

 

Potom prišiel dlho očakávaný okamih, keď sa prítomné deti dozvedeli, čo budú robiť v praktickej časti. Jednoduchý kvet mali za úlohu vylepšiť vlastným využitím ponechanej plochy.

 

Niektorí mali s rydlami menšiu skúsenosť, ale pomoc bola nablízku a po krátkej inštruktáži už všetci pracovali rýchlo a najmä mimoriadne čisto.

 

Hneď bolo vidieť, že do Hlohovca prišli najlepší z najlepších, lebo sa do pripravenej matrice pustili bez rešpektu.

 

Po dohotovení matrice si mohol každý účastník tvorivej dielne vytlačiť vlastné dielo na grafickom lise. Pre mnohých to bola prvá skúsenosť s tlačením, ale pán Chrenko a jeho asistentka Bibiána Moravčíková všetko podrobne vysvetlili a každému podali pomocnú ruku.

 

Viaceré deti pracovali pomalšie a svoje diela dohotovili už v čase, keď ostatní tlačili na lise.

 

Ale nakoniec sa ušlo všetkým a zahanbiť sa nenechali ani najmenší, ako napríklad drobná Alžbetka zo Šale.

 

Predsedníčka OZ EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová otvára slávnostnú časť 14. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Začína sa vyhlasovanie víťazov v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie ocenení.

 

Odborná porota súťaže všetko pozorne sledovala a s radosťou sa neskôr zúčastnila odovzdávania cien jednotlivým laureátom. Zľava Helena Pekarovičová, Janka Michalková, Víťazoslav Chrenko, Andrea Geseová a Karol Felix. Zo zdravotných dôvodov chýbala pani Blanka Votavová.

 

Väčšinu udeľovania cien mala vo svojej réžii dvojica mladých moderátorov a veľmi im to pristalo. Michaela Štofová a Brian Brestovanský sa svojej úlohy zhostili so šarmom a zaslúžene k ním smerovali pochvaly zo všetkých strán. Prekladateľka pani Gabriela Kollárová im s radosťou sekundovala.

 

Na pôde jubilujúceho mesta Hlohovec privítal súťažiacich i vzácnych hostí primátor Peter Dvoran.

 

V prvom rad zaujali miesta najvzácnejší hostia a podporovatelia nášho projektu. Sprava Juraj Kapustík (Bekaert), Peter Tvrdoň (Bibiana), Jaromír Kratochvíl (MsKC), Jozef Behúl (TT SK), Tibor Mikuš (predseda TT SK), primátor mesta Peter Dvoran, Dagmar Kopčanová (komisia UNESCO), Ľubica Kepštová (Slniečko) a ďalší.

 

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš sa prihovoril najúspešnejším mladým autorom, vyznal sa k svojej láske ku knihe zaželal všetkým veľa úspechov do ďalšej tvorby. Nezabudol oceniť ani organizátorov súťaže a pripomenul, že ani v budúcnosti nebude župa stáť bokom pri podpore projektu.

 

Predseda poroty Víťazoslav Chrenko vyhodnotil skončený 14. ročník súťaže a vyslovil s ním spokojnosť. Charakterizoval ho ako výnimočný počtom zúčastnených detí i kvalitou, za ktorou stoja výtvarní pedagógovia a veľakrát i rodičia.

 

Zatiaľ čakali jednotlivé ceny, čestné uznania a diplomy na svojich nových majiteľov. A bolo ich v tomto ročníku skutočne neúrekom.

 

Zástupkyňa slovenskej komisie UNESCO pani Dagmar Kopčanová dekoruje dvoch pedagógov, ktorí získali prestížne ocenenia za svoju prácu s deťmi. Cenu preberá slečna Elena Tomášová zo srbskej Padiny, vzadu stojí Pavel Pich z českého Milevska.

 

Podpredseda občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pán Jozef Urminský odovzdáva cenu združenia Karin Labašovej zo Základnej školy na Podzámskej ulici v Hlohovci.

 

Šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová odovzdala ceny v najmladšej kategórii od 6 do 11 rokov. Pre ocenenia si prišli Dorothea Sepsi zo srbskej Subotice, Karolína Veisová z Bratislavy, Ema Nagyová zo Šale a Liia Märs z Estónska.

 

Riaditeľ Medzinárosného domu umenia pre deti Bibiana Ing. Peter Tvrdoň odovzdal ceny v kategórii ZŠ – návrhy exlibris pre deti od 12 do 15 rokov.

 

Cenu generálneho riaditeľa spoločnosti Marius Pedersen získala Zuzana Pikálková z Holíča. Cenu odovzdal zástupca spoločnosti Ing. Matej Chrenko.

 

Jednu z cien venovalo aj Združenie výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia so sídlom v Uherskom Brode. Získala ju Júlia Kluknavská zo ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach a odovzdal jej ju člen združenia Ing. Vladimír Chrenko.

 

Cenu predsedu poroty Víťazoslava Chrenka získala Kristína Špitková zo ZUŠ v Kežmarku. Na snímke laureátka s predsedom poroty.

 

Primátor mesta Peter Dvoran odovzdal ocenenia v kategórii ZŠ – exlibris pre deti od 12 do 15 rokov. Získali ich Viktória Preininger z maďarskej Taty, Hana Širková zo slovenskej enklávy v srbskej Padine a Lina Arnejčič zo slovinského Mariboru.

 

Cenu členky poroty Heleny Pekarovičovej získala Daniela Bušovská zo ZŠ Rozkvet v Považskej Bystrici.

 

Zástupca najvýznamnejšieho podporovateľa súťaže – spoločnosti Bekaert – odovzdáva cenu spoločnosti. Na Fotografii je ing. Kapustík a drobučká, iba 8 ročná talentovaná Alžbetka Sebestyénová zo Šale.

 

Ing. Peter Tvrdoň – riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana, odovzdáva cenu Edine Padercsity zo srbskej Subotice.

 

Odovzdávanie cien ako keby nemalo konca, šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová a slovinská laureátka z Mariboru Nuša Junger.

 

Milá povinnosť neobišla ani predsedníčku usporiadateľského občianskeho združenia Helenu Pekarovičovú.

 

Zástupkyňa Slovenskej komisie UNESCO pani Dagmar Kopčanová stihla okrem odovzdávania ocenení aj krátky príhovor. Vľavo pani Gabriela Kollárová, ktorá celé podujatie tlmočila do anglického jazyka.

 

Ani ďalší členovia poroty Andrea Geseová a Karol Felix nevyšli naprázdno a tiež odovzdali ceny niektorým víťazom súťaže.

 

Organizátorov potešila aj osobná účasť pána Denisa Arsentieva – kultúrneho atašé veľvyslanca Ruskej republiky na Slovensku. Aj on s radosťou dekoroval laureátov súťaže.

 

Zatiaľ vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci na Rázusovej ulici čakali najlepšie práce na otvorenie výstavy.

 

Andrea Geseová ako každý rok ozvláštnila výstavné priestory a z fotografie je vidieť, že výzdoba bola čarovná a presne vystihla tému 14. ročníka súťaže – Kvety.

 

Pre milých hostí boli pripravené aj papierové kvety, ktoré deti vytvorili deň predtým na prijatí u primátora mesta v refektári.

 

Vernisáž výstavy najlepších prác 14. ročníka medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti EX LIBRIS HLOHOVEC bola slávnostne zahájená.

 

Otvorenia výstavy sa zúčastnilo veľa hostí, samozrejme víťazi so svojimi pedagógmi a rodičmi, ale aj osobnosti mesta, kultúrneho života, ako je napríklad akademický sochár Jozef Sušienka uprostred.

 

Ako vidno aj na ďalšej fotografii, výstavná sieň bola skutočne naplnená do posledného miesta. V popredí členka poroty pani Janka Michalková, zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska a slova sa ujíma pán Martin Vančo, kurátor výstavy a blízky priateľ Igora Piačku.

 

Všetko sa vydarilo a organizátori boli veľmi spokojní s priebehom celého dňa. Preto nikoho neprekvapila veselá uvoľnená atmosféra, ktorá panovala vo výstavnej sieni.

 

Nakoniec sa smiali všetci, Martin Vančo chytil normálny záchvat smiechu, Helena Pekarovičová v ničom nezaostávala a aj počas vernisáží vážny a seriózny riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský sa nezdržal.

 

V družnej besede starí známi – akadamický maliar Igor Piačka, jeho kolega Karol Felix a kultúrny atašé veľvyslanectva Ruskej republiky v SR pán Denis Arsentiev.

 

Vernisáž si nenechala ujsť ani jedna zo zakladateliek súťaže, bývala pracovníčka knižnice pani Eva Úradníková s manželom.

 

Najväčšiu radosť mali najmenší laureáti, pre ktorých bolo ocenenie z takejto súťaže možným prvým k rokom do budúcej kariéry. Pri svojich dielach vydržali najdlhšie, ale mali možnosť porovnávať sa ostatnými.

 

„Aha, tu som ja, tento exlibris som vytvorila!“ – ako keby hovorila jedna z účastníčok výstavy.

 

Akademický maliar Igor Piačka prijal ponuku vystavovať na 14. ročníku medzinárodnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Aj jeho zásluhou malo podujatie výnimočnú úroveň.

 

V hornej výstavnej sieni bola opäť po dvoch rokoch skvelá výstava. Igor Piačka patrí medzi grafickú špičku a za všetko hovorí fakt, že je jedným z posledných žiakov slovenskej grafickej legendy Albína Brunovského.

 

Návštevníci výstavy obdivovali jemné línie leptov a kombinované techniky v malých plochách knižných značiek, mladí talentovaní výtvarníci sa tak mohli konfrontovať so skutočným majstrom.

 

Výstave však dominovali väčšie formáty, ktoré priťahovali pozornosť naliehavosťou svojich výpovedí a vzbudzovali emócie. U niektorých prevažoval nepokoj, ale všetci a zhodli v jednom – výstava ponúkla úžasné rytecké a kompozičné majstrovstvo.