Víťazné práce

 

Kategória ZŠ -   ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1. Blažej Kmonk, 15 r., Krosno, Poland

2. Božena Kerina, 14 r., Veliko Tarnovo, Bulgaria

2. Gal Gabriel, 12 r., Maribor, Slovenia

3. Jan Mrožek, 14 r., Nowy Targ, Poland 

3. Pia Merc, 14 r., Maribor, Slovenia

3. Boglárka Gaál, ZŠ s VJM Želiezovce, Slovakia


Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – ex libris design

 

1. Natália Deáková, 13 r., ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica, Slovakia

2. Dorottya Tisztavári, 13 r., Tata, Hungary

3. Daniela Bušovská, 13 r., ZŠ Rozkvet, Považská Bystrica, Slovakia


Kategória ZUŠ -  ex libris pre deti od 12 do 15 rokov

Category of art schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1. Natália Kamenistá, 13 r., ZUŠ Holíč, Slovakia

2. Katarína Alexandra Buričová, 15 r., SZUŠ Michalovce, Slovakia

2. Alexander Drdák, 14 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia

3. Nikoleta Babejová, 12 r.,  ZUŠ Michalovce, Slovakia

3. Martin Koreček, 13 r. ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa, Slovakia

3.  Barbora Cignová, 12 r., ZUŠ J. Kréna Nové Mesto nad Váhom, Slovakia


Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov 

Free category for children from 6 to 11

 

1. Sára Hochmanová, 11 r., ZUŠ Holíč, Slovakia

2. Martin Navrátil, 10 r., ZUŠ Banská Bystrica, Slovakia

2. Nina Vivodová, 11 r., ZUŠ Hálkova ul., Bratislava, Slovakia

3. Paulína Pinková, 10 r., ZUŠ Šaľa, Slovakia

3. Daniela Bežovská, 11 r., SZUŠ Michalovce, Slovakia

3. Tamara Ľorková, 10 r., ZUŠ L. Árvaya Žilina, Slovakia   


Cena Slovenskej komisie pre UNESCO / The Award of Slovak Commission for UNESCO: Vera Ostroukh, 13 r., Brest, Belarus

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja / The Award of the Chairman of Selfgoverning Region of Trnava: Daniela Černická, 13 r., SZUŠ Michalovce, Slovakia  

Cena primátora mesta Hlohovec / The Award of Mayor of the Town Hlohovec: Nastia Koltun, 13 r., Ľviv, Ukraine

Cena predsedu poroty / The Award of the Jury Chairman Mr. Víťazoslav Chrenko:  Jana Krišandová, 11 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Blanka Votavová: Klara Nómmik, 15 r., Tartu, Estónsko

Cena člena poroty / The Award of the Jury Member Mr. Karol Felix: Edi Baramov, 12 r., Varna, Bulgaria

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Andrea Geseová: Matyáš Perek, 13 r., České Budějovice, Czech republic

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Janka Michalková: Sabina Sudinová, 14 r., ZŠ M.R. Štefánika Hlohovec, Slovakia,  Ondrej Boruta, 12 r., ZUŠ Holíč, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Helena Pekarovičová: Veronika Ratnikova, 14 r., Vologda, Russia, Viktória Galliková, 11 r., ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, Slovakia  

Cena Slovenskej sporiteľne / The Award of bank Slovenska sporitelna: Veronika Králiková, 12 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, SlovakiaCena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana / The Award of International House of Art for Children Bibiana: Rebeka Hruščová, 10 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia

Cena Vydavateľstva SOFA Bratislava / The Award of the Publishing House SOFA: Karolína Jarošová, 10 r., ZUŠ Karola Pádivého Trenčín, Slovakia

Cena Literárneho informačného centra Bratislava / The Award of the Centre for Information on Literature: Tatiana Semančíková, 11 r., SZUŠ Trenčín, Slovakia 

Cena Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Award of the Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod: Patrícia Gyenge, 13 r.,  Subotica, Serbia

Cena  Spolku sběratelú a přátel ex libris/ The Award of the Czech association of ex libris: Simona Medviďová, 14 r., SZUŠ Michalovce, Slovakia

Cena Fotoklubu Iris Trnava / The Award of the Photo Club Iris in Trnava: Marina Makovec, 14 r., Rogašovci, Slovenia

Cena občianskeho združenia  / The Award of the non-profit organization Fraštačania : Michal Kilian, 11 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia

Cena Nadácie Jána Korca / The Award of the Jan Korec Foundation: Barnabás Zeóke-Szóke, 14 r.,  Tata, Hungary

Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach / The Award of the Municipal Library of Želiezovce: Karin Kecskésová, ZŠ Želiezovce, Slovakia  

Cena / The Award of the Jednota dôchodcov na Slovensku Hlohovec: Ema Šoltysová, 10 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia 

Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci : Natália Brodová, 10 r., SZUŠ Trenčín, Slovakia

Cena Únie žien /The Award of  Women´s Union Hlohovec: Lenka Lengerová, ZUŠ Košice, Slovakia

Cena občianskeho združenia / The Award of the non-profit organization EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC: Dominika Zelenayová, 14 r., ZŠ Kopernikova ul., Hlohovec, Slovakia


Čestné uznania:

 • Emilia Carreiras, 8 r., General Villegas, Argentina 
 • Markéta Berkovcová, 12 r., Milevsko, Czech Republic 
 • Tuule Tars, 13 r., Tartu, Estonia 
 • Panna Flóra Havasi, 13 r., Nyírbátor, Hungary 
 • Bianka Nagy, 11 r., Tata, Hungary 
 • Julia Florek, 14 r., Kraków, Poland 
 • Bartlomiej Harnasz, 14 r., Rybnik, Poland 
 • Andrea Zugnár, 13 r., Kikinda, Serbia 
 • Milinka Strejčeková, 13 r., Stará Pazova, Serbia 
 • Stella Cibolya, 14 r., Subotica, Serbia 
 • Bruno Kulaš, 14 r., Maribor, Slovenia 
 • Neža Cugmas, 15 r., Slovenske Konjice, Slovenia 
 • Selen Altunkaya, 13 r., Mugla, Turkey 
 • Ema Guštafíková, 7 r., ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica, Slovakia 
 • Jakub Melicher, 13 r., ZUŠ Ilava, Slovakia 
 • Zuzana Britaňáková, 11 r., ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, Slovakia 
 • Michal Olšiak, 13 r., SZUŠ Lučenec, Slovakia 
 • Samuel Čižmár, 9 r., ZUŠ Michalovce, Slovakia 
 • Dávid Dubrovčak, 11 r., ZUŠ Michalovce, Slovakia 
 • Linda Černáková, 15 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia 
 • Barbora Bakuľová, 9 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia 
 • Sára Tomaščinová, 14 r., ZŠ Sedlice, Slovakia 
 • Kristína Pisarčíková, 12 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia 
 • Sára Čabanová, 9 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia 
 • Silvia Hovorková, 13 r., ZUŠ Šaľa, Slovakia 
 • Barbora Fabová, 13 r., SZUŠ Trenčín, Slovakia 
 • Alexandra Bočáková, 7 r., ZUŠ Karola Pádivého Trenčín, Slovakia 
 • Ivana Durkošová, 11 r., ZUŠ Vranov nad Topľou, Slovakia
 • Martin Demčák, 13 r., ZUŠ Vranov nad Topľou, Slovakia 
 • Valentína Vojvodová, 8 r., ZUŠ F.  Kafendu Vrútky, Slovakia


Cena pre pedagóga:

 • Matej GIDER, Rogašovci, Slovinsko – za invenčné a novátorské zobrazenie  predpísanej témy, za výbornú kolekciu prác jeho žiakov, ktorá vznikla v podmienkach elementárneho školstva.
 • Jana MIKULÁŠKOVÁ, Holíč, Slovensko – za pedagogické majstrovstvo pri výchove mladých talentov, za osobité kompozičné riešenia a najmä za nebojácne použitie farieb pri konečnom dizajne detských knižných značiek. 

 

Award for a teacher:

 • Matej GIDER, Rogašovci, Slovenia - for inventive and innovative imagine of the prescribed topics and for the excellent collection of his pupils works, which was established in conditions of elementary education.
 • Jana MIKULÁŠKOVÁ, Holíč, Slovensko – for pedagogical mastery in the education of young talents, for special compositional solutions, in particular for the fearless use of colors in the final design of children's book marks.

 

 


Počet súťažných prác: 2330

Počet súťažiacich: 2011

z Argentíny, Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Francúzska, Indie, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ukrajiny  a 36 miest Slovenska –  Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Brezová pod Bradlom, Čachtice, Dolné Vestenice, Galanta, Hlohovec, Holíč,  Ilava, Kežmarok, Košice, Lendak, Levice, Levoča, Liptovská Štiavnica, Lučenec, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Ružomberok, Sabinov,  Sedlice, Spišská Belá, Stará Ľubovňa,  Stupava, Šaľa, Trenčín, Vranov nad Topľou, Vrútky, Želiezovce, Žilina. 

Na výstavu EX LIBRIS HLOHOVEC 2013 bolo vybraných  asi 350 prác.