Program súťaže

PROGRAM 15. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC


1. september 2014

 • Vyhlásenie 15. ročníka bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC – téma VODNÝ SVET.

 

31. január 2015

 • Uzávierka súťaže.

 

31. marec 2015

 • Zasadnutie odbornej poroty, hodnotenie prác 15. ročníka súťaže.PROGRAM vyvrcholenia 15. ročníka  EX LIBRIS HLOHOVEC


1. október 2015

 • do 14.00   Knižnica, Nám. sv. Michala 2. Príchod účastníkov. Prezencia, ubytovanie.
 • 16.00   Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie. 
  • Slávnostné prijatie účastníkov primátorom mesta Hlohovec.
  • Predstavovanie účastníkov.
  • Písanie príležitostných pohľadníc.
  • Ako ryba vo vode. Malé prekvapenie na tému Vodný svet.

 

2. október 2015

 • 08.30  ZŠ Koperníkova ul. Tvorivá dielňa ex libris pre ocenených žiakov  Prestávka o 9.40 hod.
 • 11.30  ZŠ Koperníkova ul. Obed.
 • 14.00  Dom kultúry, Pribinova ul.
  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
 • 15.30 Refektár Vlastivedného múzea, Františkánske námestie.
  • Otvorenie výstav: EX LIBRIS HLOHOVEC – Vodný svet, Štúrovci a exlibris.
  • Recepcia.
 • 18.00 Dom kultúry, Pribinova ul. Slávnostná večera pre zahraničných hostí a organizátorov.

 

3. október 2015

 • 09.00 Výlet do Bratislavy pre zahraničných hostí.  Prehliadka starého mesta a výstavy 24. bienále ilustrácií Bratislava.
 • 14.00 Obed. Rozlúčka.