Víťazné práce

 

Kategória ZŠ -   ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1. Kitti Dragonya, 15 r., Tata, Hungary  

2. Liliana Gnap, 12 r., Krosno, Poland

2. Mikhas Shatsila, 13 r., Minsk, Belarus 

3. Igor Ziman, 13 r., Báčsky Petrovec, Serbia

3. Kristína Speváková, 13 r.,  Báčsky Petrovec, Serbia 


Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – ex libris design

 

1. Karya Erdogan, 15 r., Istanbul, Turkey 

2. Lea Geseová, 13 r., Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec, Slovakia 

3. Tatiana Jurenová, 12 r., Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec, Slovakia  


Kategória ZUŠ -  ex libris pre deti od 12 do 15 rokov

Category of art schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1. Doris Mänd, 12 r., Tartu, Estonia

2. Hoa Nguyen Xuan, 13 r., ZUŠ Šaľa, Slovakia 

3. Zuzana Bujňáková, 13 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia

3. Szilárd Tóth, 14 r., Subotica, Serbia 


Kategória počítačovej grafiky pre deti od 12 do 15 rokov

Category of  computer graphics from 12 to 15

 

1. Ronja Jogi, 13 r., Tartu, Estonia


Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov 

Free category for children from 6 to 11

 

1. Marko Jacik, 11 r., SZUŠ Michalovce, Slovakia 

2. Aryna Razaronava, 9 r., Minsk, Belarus 

3. Adam Pelikán, 11 r., ZUŠ Holíč, Slovakia 

3. Adam Čanecký, 10 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia 


Cena Slovenskej komisie pre UNESCO / The Award of Slovak Commission for UNESCO: Nina Fűrstner , 10 r., Subotica, Serbia

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja / The Award of the Chairman of Selfgoverning Region of Trnava: Marek Zubal, 11 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia  

Cena primátora mesta Hlohovec / The Award of Mayor of the Town Hlohovec: Natália Kamenistá, 15 r., ZUŠ Holíč, Slovakia 

Cena predsedu poroty / The Award of the Jury Chairman Mr. Víťazoslav Chrenko:  Hana Filová, 11 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia 

Cena emeritnej členky poroty / The Award of the Emeritus Jury Member Mrs. Blanka Votavová: Gendvydas Karpavičius, 15 r., Šiauliai, Lithuania

Cena člena poroty / The Award of the Jury Member Mr. Karol Felix: Lenka Ťažká, 11 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Andrea Geseová: Dominika Čarnogurská, 13 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Radoslava Hrabovská: Bence Kosztin, 13 r., Tata, Hungary

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Helena Pekarovičová: Danijela Marjanović, 13 r., Vlasenica,  Bosnia and Herzegovina

Cena Slovenskej sporiteľne / The Award of bank Slovenska sporitelna: Dominika Halčinová, 11 r.,  ZUŠ Spišská Belá, Slovakia

Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana / The Award of International House of Art for Children Bibiana: Olga Čegar, 15 r., Subotica, Serbia

Cena Vydavateľstva SOFA Bratislava / The Award of the Publishing House SOFA: Katarína Mačičáková, 9 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia 

Cena Literárneho informačného centra Bratislava / The Award of the Centre for Information on Literature: Katarína Kraváriková, 10 r., ZUŠ Spišská Belá, Slovakia 

Cena Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Award of the Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod: Samuel Gibas, 14 r., SZUŠ Jánoš Ružomberok, Slovakia

Cena  Spolku sběratelú a přátel ex libris/ The Award of the Czech association of ex libris: Kristína Katuščáková, 14 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia

Cena riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovc / The Award of the Director of the Municipal Cultural Centre Hlohovec : Korina Fűrstner, 12 r., Subotica, Serbia 

Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach / The Award of the Municipal Library of Želiezovce: 

 • Ema Feješová, 14 r., ZŠ Želiezovce, Slovakia  
 • Krisztina Hlavacsek, 14 r., ZŠsVJM Želiezovce, Slovakia  

Cena / The Award of the Jednota dôchodcov na Slovensku Hlohovec: Sára Hochmanová, 13 r., ZUŠ Holíč, Slovakia 

Cena Únie žien /The Award of  Women´s Union Hlohovec: Ivana Stjepanović, 13 r., Vlasenica, Bosnia and Herzegovina  

Cena občianskeho združenia / The Award of the non-profit organization EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC: Nicolas Arnold, 15 r., ZŠ Kopernikova ul., Hlohovec, Slovakia 


Čestné uznania:

 • Anastasia Aya Kukain , 9 r., Minsk, Belarus
 • Eliška Kortanová, 11 r., Milevsko, Czech Republic 
 • Michaela Vlasatá, 8 r., Milevsko, Czech Republic 
 • Markéta Zajícová, 15 r., Pacov, Czech Republic
 • Karoliina Vertjajeva, 14 r., Tartu, Estonia 
 • Dóra Hegedus, 12 r., Nyírbátor, Hungary 
 • Márton Buda, 13 r., Tata, Hungary
 • Aleksandra Kociuba, 11 r., Krosno, Poland 
 • Szonya Kablyev, 9 r., Subotica, Serbia 
 • Péter Varga, 9 r., Subotica, Serbia  
 • Eva Glavič, 14 r., Maribor, Slovenia 
 • Kevin Kok, 13 r., Ponikva, Slovenia
 • Martin Brglez, 15 r., Slovenske Konjice, Slovenia  
 • Alexandra Babothyová, 15 r., SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica, Slovakia
 • Klára Geletková, 12 r., ZUŠ Košice, Slovakia 
 • Dávid Dubrovčák, 13 r., ZUŠ Michalovce, Slovakia 
 • Tereza Filová, 12 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia 
 • Šimon Doboš, 9 r., ZUŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou, Slovakia 
 • Simona Chovancová, 11 r., ZUŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou, Slovakia 
 • Kristína Klára Mašlanková, 14 r., ZUŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou, Slovakia 
 • Nina Melicherová, 11 r., ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec, Slovakia


Cena pre pedagóga:

 • Njegoš Arnaut, Vlasenica,  Bosnia and Herzegovina - za výborné uchopenie vypísanej témy, pedagogické majstrovstvo v príprave detí a kvalitnú sériu prác jeho žiakov s použitím pohľadov na tradičný vidiecky život a srbský folklór.
 • Ján Čižmár, Michalovce, Slovakia - za vyrovnanú kolekciu grafík jeho žiakov, za motivovanie detí k účasti na súťažiach vo viacerých vekových kategóriách a za dlhodobú podporu projektu   EX LIBRIS HLOHOVEC 

Award for a teacher:

 • Njegoš Arnaut, Vlasenica,  Bosnia and Herzegovina - for excellent grasp of the topic, using views of a traditional rural life and national folklore, pedagogical mastery in the preparation of children and quality series of works of his pupils
 • Ján Čižmár, Michalovce, Slovakia – for a balanced collection of his pupils' graphics for motivating children to participate in competition in several age categories and for the long-term support of the EX LIBRIS HLOHOVEC project.

 

 


Počet súťažných prác: 1455

Počet súťažiacich: 1292

z Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ukrajiny a 27 miest Slovenska - Banská Bystrica, Bratislava, Dolné Vestenice, Dolný Stál, Hlohovec, Holíč, Ilava, Kežmarok, Košice, Levice, Lučenec, Lužianky, Michalovce, Nitra, Nižná, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Rajec, Ružomberok, Spišská Belá, Šaľa, Šulekovo, Vranov nad Topľou, Želiezovce.

Na výstavu EX LIBRIS HLOHOVEC 2017 bolo vybraných  asi 300 prác.