Malá fotogaléria


 

Prezencia účastníkov EX LIBRIS HLOHOVEC sa konala v detskom oddelení knižnice.

 

 

 

 

 

 

Kolegyne z CVČ Dúha vítajú prichádzajúcich hostí.

 

 

 


 

 

 

Predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ELAP) Helena Pekarovičová privítala v konferenčnej sále hotela Jeleň v Hlohovci deti, ktoré boli v 16. ročníku súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC najúspešnejšie a prišli si prevziať ocenenia z Bieloruska, Česka, Estónska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Turecka a Slovenska..

 

Na pôde mesta ich oficiálne privítal primátor mesta Ing. Miroslav Kollár.
 
 
 

 

Hostiteľka Helena Pekarovičová všetkých navzájom predstavila. Jazykové bariéry neboli, len smiech pri drobných jazykových hlavolamoch a dobrá nálada. Pán učiteľ Gyorgy Boros (vľavo) a jeho žiačky zo srbskej Subotice.

 

Nurten Erdogan so svojou dcérou Karyou z tureckého mesta Istanbul.

 

Pán učiteľ András Réti z maďarského mesta Tata.

 

Účastníci prijatia sa podpísali na pamätnú listinu. Deti z bieloruského mesta Minsk. 

 

Priatelia z estónského mesta Tartu. 

 

  Početná skupina talentovaných detí zo Spišskej Belej.
 

Pamätná listina 16. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC.

Súčasťou programu bolo písanie pohľadníc, vydaných pri príležitosti 16. ročníka súťaže. Komu napíšeme? Premýšľa pani učitelka Eva Lazorová z Vranova nad Topľou so svojou žiačkou.
 

 

Na záver pripravila Julka Vidová, víťazka 2. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC, malé prekvapenie. Roztancovala deti z ôsmich krajín na svojom tanečnom workshope.

 

 

 

 

 
 

 

A nielen deti ... (Marián Kamenčík z o.z. ELAP Hlohovec)
 

 

V piatok ráno sa konala v priestoroch Základnej školy na Koperníkovej ulici tvorivá dielňa. 
 

 

Namiesto tradičného rytia knižných značiek  maľovali účastníci pod vedením Andrejky Geseovej a Radky Hrabovskej na veľké  kartóny nápis EXLIBRIS. 
 

 

Stôl rodičov v debate s Andrejkou Geseovou pri maľovaní prvého písmena. 

 

 

 

… a deti, náhodne rozlosované, písmená ostatné. 

 

 

Nádherné dielka, zlepené na záver do leporela, tvorili výzdobu javiska kina Úsmev pri vyhlasovaní výsledkov súťaže 
 
 
 

 

Predsedníčka OZ EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová otvára slávnostnú časť 16. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Začína sa vyhlasovanie víťazov v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie ocenení. 
Slávnosť pozdravil a privítal súťažiacich i vzácnych hostí primátor Ing. Miroslav Kollár. 
 
 
 
 

 

V prítmí kina trochu schovaní boli prvý tajomník Českého veľvyslanectva pán Ondřej Pometlo, druhý tajomník Tureckého veľvyslanectva pán Osman Göktürk,  zástupkyňa Slovenskej komisie pre UNESCO pani Dagmar Kopčanová, poslanec Trnavského samosprávneho kraja Milan Domaracký,  šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová,  zástupca  Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA  pán Marián Potrok a ďalší predstavitelia kultúrnych inštitúcií.   
Udeľovanie cien moderovali dvaja sympatickí mladí muži Marian Kamenčík a Brian Brestovanský. Svojej úlohy sa zhostili so šarmom a eleganciou, rovnako ako tlmočníčka pani Gabriela Kollárová. 
 
 
 
 
 
 

Na deti čakali krásne diplomy s originálnymi grafikami a zaujímavé ceny. 
Porotu zastupovali dve šarmantné dámy Andrea Geseová a Radoslava Hrabovská. 

Andrea Geseová s Helenou Pekarovičovou  odovzdali prvé ocenenia - čestné uznania  Kristíne Mašlankovej,  Simone Chovancovej a Šimonovi Dobošovi z Vranova nad Topľou a Tereze Filovej z Nitry.    

Radoslava Hrabovská a Helena Pekarovičová odovzdávajú ďalšie čestné uznania. Získali ich Márton Buda z maďarského mesta Tata, Szonya Kablyev a  Péter Varga zo srbskej Subotice
 
 

Prvý tajomník Českého veľvyslanectva pán Ondřej Pometlo a pani Radka Hrabovská odovzdávajú ocenenia Markéte Zajícovej z českého mesta Pacov a Anastasii Aya Kukain z bieloruského Minska.  

Zástupkyňa občianskeho združenia Fraštačania pani Stanislava Brestovanská odovzdáva cenu Nine Melicherovej zo ZŠ na ulici M.R.Štefánika v Hlohovci.
 
 
 

Zástupca občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pán Marián Kamenčík odovzdáva cenu združenia  Nicolasovi Arnoldovi  zo Základnej školy na Kopernikovej ulici v Hlohovci. 
Cenu Literárneho informačného centra odovzdala šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová a prevzala ju Katarína Mačičáková zo Spišskej Belej. 
 

 

Cenu Medzinárodného domu umenia pre detri Bibiana odovzdal pán Marián Potrok Olge Čegar zo srbskej Subotice. 
Cenu členky poroty Andrey Geseovej získala Dominika Čarnogurská zo Spišskej Belej. 

 

Primátor Hlohovca odovzdal svoju cenu Natálii Kamenistej z Holíča (v zastúpení pani učitelky) . 
Cenu Slovenskej komisie odovzdala pani Dagmar Kopčanová Nine Fűrstner zo srbskej Subotice.
 

A potom prišli na rad hlavné kategórie. Ceny vo voľnej kategórii pre deti od 6 do 11 rokov odovzdala Ľubica Kepštová  Aryne Razaronave z bieloruského Minska a víťazovi  Markovi Jacikovi z Michaloviec.  
Druhý tajomník Tureckého veľvyslanectva pán Osman Göktürk odovzdal ocenenia víťazkám kategórie základné školy – návrhy ex libris  Tatiane Jurenovej a Lei Geseovej z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a víťazke Karya Erdogan z tureckého Istanbulu.  

Ocenenia v predposlednej kategórii Základné školy - exlibris odovzdala zástupkyňa SK UNESCO pani Dagmar Kopčanová Igorovi Zimanovi zo srbského mesta Báčsky Petrovec, Mikhasovi Shatsilovi z bieloruského  Minska a víťazke Kitti Dragonya z maďarského mesta Tata.  

Ocenenia v poslednej kategórii Základné umelecké školy exlibris odovzdal primátor Hlohovca Miroslav Kollár  Zuzane Bujňákovej zo Spišskej Belej, v zastúpení Szilárdovi Tóthovi zo Subotice v Srbsku a víťazke Doris Mänd z estónskeho mesta Tartu. 

 

Zatiaľ v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci na Františkánskom námestí čakali najlepšie práce na otvorenie výstavy. Vernisáž slávnostne zahájil riaditeľ múzea pán Jozef Urminský a predstavil sprievodnú výstavu podujatia – Exlibrisy akademického maliara Igora Bencu. 

A účastníci tejto krásnej udalosti pozorne počúvali. Druhý tajomník Tureckého veľvyslanectva pán Osman Göktürk a prvý tajomník Českého veľvyslanectva pán Ondřej Pometlo.
 
 

 

Pani Helena Pekarovičová predstavila výstavu víťazných prác EX LIBRIS HLOHOVEC – Svet okolo nás.

 
„Priateľstvo je jeden z dôvodov, prečo sa v Hlohovci každý druhý rok stretávame. Nachádzame nových priateľov a tešíme sa z toho. Deti svoju radosť včera vyjadrili tancom. Skúsia to aj dnes?“
 

 

Skúsili. Výstavu víťazných prác zo 16. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC Svet okolo nás otvorili spoločným tancom Zosia, Aryna a Nasťa z Bieloruska, Doris z Estónska, Karya z Turecka a Nina zo Srbska. Deň predtým sa videli prvýkrát, spriatelil ich EX LIBRIS HLOHOVEC 
 
 

 

A potom sme sa tešili z krásy vystavených prác, z nových priateľstiev a deti  zo získaných ocenení. Dovidenia o dva roky, priatelia. 

 

. 
 
 
.