Víťazné práce

 

Kategória ZŠ -   ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1. En Hao Zhou, 14 r., Taipei, Taiwan     

2. Taja Medved, 14 r., Divača, Slovenia

3. Janka Bihari, 13 r., Halásztelek, Hungary

3. Neja Primec Volupič, 14 r.,  Maribor, Slovenia  

3. Sara Kepe, 14 r.,  Maribor, Slovenia


Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – ex libris design

 

1. Doroteja Grubanov, 13 r., Subotica, Serbia 

2. Maria Kulikova, 12 r., Viimsi, Estonia

3. Lora Bitarova, 14 r., Vladikavkaz, Russia 


Kategória ZUŠ -  ex libris pre deti od 12 do 15 rokov

Category of art schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1. Júlia Brejková, 13 r., ZUŠ Antona Cígera Kežmarok, Slovakia

2. Daria Herasimenya, 15 r., Minsk, Belarus

2. Mikhas Shatsila, 15 r., Minsk, Belarus

2. Daru Csenge, 13 r., ZUŠ Šaľa, Slovakia

3. Lea Laura Vidová, 13 r., ZUŠ Juraja Kréna Nové Mesto nad Váhom, Slovakia   

3. Karolína Vajová, 13 r., ZUŠ Juraja Kréna Nové Mesto nad Váhom, Slovakia

3. Matúš Baňas, 15 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia


Kategória počítačovej grafiky pre deti od 12 do 15 rokov

Category of  computer graphics from 12 to 15

 

1. Oliver Suja, 12 r., ZUŠ Imra Weinera Kráľa Považská Bystrica, Slovakia

2. Albert Gergely, 15 r., Halásztelek, Hungary

3. Misha Vasik, 13 r.,  Saint-Petersburg, Russia

3. Mária Valúchová, 12 r., ZŠ Školská 2 Holíč, Slovakia


Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov 

Free category for children from 6 to 11

 

1. Ema Kantorová, 7 r., ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá, Slovakia 

2. Tara Evelyn Stracinská, 11 r., Báčsky Petrovec, Serbia

2. Tinkara Jesenek, 8 r.,  Poljčane, Slovenia  

3. Laura Lišková, 10 r., ZŠ J.A. Komenského Kolárovo, Slovakia 

3. Martin Matula, 11 r., ZUŠ J, Cikkera Banská Bystrica, Slovakia

3. Alexandra Zubrina, 9 r.,  Volgograd, Russia


Cena Slovenskej komisie pre UNESCO / The Award of Slovak Commission for UNESCO: Peter Habala, 13 r., ZUŠ Holíč, Slovakia

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja / The Award of the Chairman of Selfgoverning Region of Trnava: Timea Vilgová, 9 r., ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá, Slovakia

Cena Komisie pre vzdelávanie a kultúru / The Award of the Commission for Education and Culture in Hlohovec: Dominika Vaňková, 13 r.,  ZUŠ Holíč, Slovakia

Cena predsedu poroty / The Award of the Jury Chairman Mr. Víťazoslav Chrenko: Joanna Oleś, 11 r., Rybnik, Poland

Cena emeritnej členky poroty / The Award of the Emeritus Jury Member Mrs. Blanka Votavová in memoriam: Lucia Kišová, 11 r., ZUŠ Frica Kafendu Vrútky, Slovakia

Cena člena poroty / The Award of the Jury Member Mr. Karol Felix: Šimon Rimák, 14 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Andrea Geseová: Anna Somova, 12 r., Lesnoy, Russia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Radoslava Hrabovská: Daniela Pilátová, 13 r., ZUŠ Juraja Kréna Nové Mesto nad Váhom, Slovakia 

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Helena Pekarovičová: Juraj Vančo, 6 r., SZUŠ Červeník,  Slovakia

Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana / The Award of International House of Art for Children Bibiana: Tomáš Kondla, 14 r., ZUŠ Holíč, Slovakia

Cena Literárneho informačného centra Bratislava / The Award of the Centre for Information on Literature: Dorota Rudohradská, 9 r., ZUŠ Hálkova ul. Bratislava, Slovakia 

Cena Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Award of the Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod: Matej Longauer, 11 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia

Cena  Spolku sběratelú a přátel ex libris/ The Award of the Czech association of ex libris: Miriam Bobaľová, 13 r., ZUŠ Vranov nad Topľou, Slovakia

Cena Nadácie Jána Korca / The Award of the Ján Korec Foundation : Dominik Rojko, 9 r., ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá, Slovakia

Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach / The Award of the Municipal Library of Želiezovce: 

 • Marek Ambrúz, 14 r., ZŠ Želiezovce, Slovakia  
 • Dorina Szabóová, 13 r., ZŠsVJM Želiezovce, Slovakia   

Cena / The Award of the Jednota dôchodcov na Slovensku Hlohovec: Lenka Bojanić, 11 r., NEPKER Subotica, Serbia

Cena Únie žien /The Award of  Women´s Union Hlohovec: Maša Čegar, 15 r., NEPKER Subotica, Serbia 

Cena občianskeho združenia / The Award of the non-profit organization EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC: 

 • Klára Rábarová, 13 r., ZUŠ Jaslovské Bohunice, Slovakia
 • Noemi Guillaume, 12 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia


Čestné uznania:

 • Uliana Ignatova, 15 r., Minsk, Belarus 
 • Zosia Shatsila, 10 r., Minsk, Belarus 
 • Nikola Blažková, 9 r., Milevsko, Czech Republic 
 • Veronika Daňková, 8 r., Pacov, Czech Republic   
 • Gréta Hardi, 13 r., Nyírbátor, Hungary  
 • Agnieszka Pudelko, 14 r., Krosno, Poland              
 • Magdalena Lewkowicz, 15 r., Rybnik, Poland 
 • Maja Pawela, 11 r., Rybnik, Poland
 • Diana Pomykalova, 12 r., Lesnoy, Russia 
 • Tanya Tomahina, 11 r., Volgograd, Russia          
 • Nina Črijepok, 11 r., Báčsky Petrovec, Serbia 
 • Tibor Komerički, 13 r., Celje, Slovenia 
 • Aljaž Jesenek, 6 r., Poljčane, Slovenia 
 • Tillen Lešnik Pikl, 13 r., Vransko, Slovenia  
 • Isil Cavusoglu, 14 r., Istanbul, Turkey 
 • Eftelya Okcu, 14 r., Istanbul, Turkey 
 • Petra Marčišovská, 13 r., ZUŠ Holíč, Slovakia 
 • Viktória Rajzíková, 11 r., ZUŠ Kežmarok, Slovakia 
 • Samuel Čižmár, 14 r., ZUŠ Michalovce, Slovakia 
 • Lea Labudová, 8 r., SZUŠ Tralaškola Nitra, Slovakia 
 • Daniel Eliáš, 12 r.,  ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá, Slovakia 
 • Nina Sládeková, 15 r., ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov, Slovakia 
 • Michal Moravčík, 12 r., ZŠ s MŠ Kopernikova ul., Hlohovec, Slovakia 
 • Natália Žemlová, 14 r., ZŠ Ul. M.R.Štefánika, Hlohovec, Slovakia 
 • Miroslava Záhorská, 14 r., ZŠ s MŠ Kľačany, Slovakia


Cena pre pedagóga:

 • Milada Wieckowska, Rybnik,  Poland  - za jej pedagogické majstrovstvo v práci s deťmi a invenčnú kolekciu čiernobielych grafík jej žiakov. 
 • Ľudmila Marček, Šaľa, Slovensko - za nápaditú kompozíciu, čistotu a vycibrenosť prác jej žiakov, ktorými prispeli k zvýšeniu kvality súťaže.

Award for a teacher:

 • Milada Wieckowska, Rybnik,  Poland  - for her pedagogical mastery in working with children and the inventive collection of black and white graphics her pupils'.
 • Ľudmila Marček, Šaľa, Slovakia - for the imaginative composition, purity and refinement of her pupils' works, which have contributed to increasing the quality of competition.