Štatistika 19. ročníka

19th year summary


 
Porota / The Jury:
Predseda/Chairman: Karol Felix

Andrea Geseová, Radoslava Hrabovská, Helena Pekarovičová. 

Téma /Theme: MLesy, hory, výšiny okolo nás / Forests, mountains, highlands around us  

Počet súťažiacich / The number of participants:  1 457
Počet súťažných prác / The number of entries:  1 604
Počet zúčastnených krajín / Number of participating countries  15

Celkom získalo ocenenie 75 detí a 1 pedagóg.

Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from:

Bielorusko / Belarus: Telmy

Bulharsko / Bulgaria: Sofia

Česká republika / The Czech Republic: Milevsko, Uherský Brod

Estónsko / Estonia: Kõrveküla,  Maarja-Magdaleena, Tartu, Ülenurme 

India / India: Hyderguda  

Litva / Lithuania: Šiauliai

Maďarsko / Hungary: Tata

Poľsko / Poland: Rybnik

Rusko / Russia: Saint-Petersburg

Slovinsko / Slovenia: Divača, Dramlje, Kozina, Kuzma, Laporje, Ljubljana, Maribor, Poljčane, Rogašovci

Srbsko / Serbia: Báčsky Petrovec, Belehrad, Stará Pazova, Subotica, Zemun

Taiwan/ Taiwan: Taipei

Turecko / Turkey: Istanbul

Ukrajina / Ukraine: Dnipro

Slovensko / Slovakia: BBanská Bystrica, Bratislava, Červeník, Dlhá nad Oravou, Dolný Kubín,  Hlohovec, Holíč, Jaslovské Bohunice, Kežmarok, Kolárovo, Košice, Leopoldov, Levoča, Lozorno, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok,   Považská Bystrica, Prešov, Sedliská, Senec, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Šaľa, Šamorín, Trenčín, Vranov nad Topľou, Vrútky, Želiezovce.

 

Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO / Under the patronage of Slovak Commission for UNESCO 

 

Organizátor / Organizer

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Spoluorganizátori / Co-organizers:

Vlastivedné múzeum / Homeland Museum, Základná škola na Kopernikovej ul. / Primary School Kopernikova St., Stredná odborná škola na Nerudovej ul. / Secondary vocational school Nerudova St., CVČ Dúha, Jednota dôchodcov na Slovensku. 

Sponzori / Sponsors:

 Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO

 Mesto Hlohovec /Town Hall of Hlohovec

 Trnavský samosprávny kraj / The Selfgoverning region of Trnava

 Nadácia Jána Korca / Foundation of Ján Korec  

Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA / International House of Art for Children BIBIANA, Slovenské literárne centrum / Slovak Literary Centre , Združenie výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod, Acom Drgoň, Hotel Jeleň,  Pavol Tutura – Pension Jašter.