Malá fotogaléria


Pán Marián Kamenčík, predseda občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ELAP), zahájil v krásnej sále refektára Vlastivedného múzea v Hlohovci trojdňovú slávnosť detskej tvorivosti, vyvrcholenie 19. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EXLIBRIS HLOHOVEC – Hory, lesy, výšiny okolo nás.
 

Najúspešnejšie deti, ich učiteľov a rodičov, ktorí si prišli do Hlohovca prevziať ocenenia z mnohých kútov Slovenska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Indie, Maďarska, Slovinska, Srbska a Turecka, slávnostne privítal v Hlohovci primátor pán Ivan Baranovič.
 

Riaditeľka súťaže Helena Pekarovičová navzájom predstavila hostí aj „domácich“ a oni sa postupne podpísali na pamätnú listinu 19. ročníka súťaže. 
 

Ako prvý sa podpísal pán primátor.

Pán učiteľ György Boros zo srbskej Subotice a jeho žiačky.
 

Najmenší účastník Timon Virág s pani učiteľkou Emilijou Grubanov zo Subotice, v pozadí pani učiteľka Katarína Vdovjaková zo Spišskej Belej so svojimi talentovanými žiačkami.

Pani učiteľka Padma Reddy z indického mesta Hyderabad a jej žiačka.
 

Pani učiteľka Nurten Erdogan z tureckého mesta Istanbul.

Pamätná listina 19. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC.
 

Refektár múzea plný ľudí v dobrej nálade. Hoci sa miešali slová slovenské, bulharské, estónske, indické, maďarské, slovinské, srbské aj turecké, všetci si rozumeli. 

Súčasťou programu bolo písanie pohľadníc, vydaných pri príležitosti 19. ročníka súťaže. A hostia písali, chceli poslať domov pozdrav z tejto krásnej udalosti.
 

 

Na záver čakalo deti prekvapenie.  Spoločne hľadali a pomocou priadzí značili svoje cesty až na vrcholy hôr.
 

 

 
 
 

Rozhovory, dobrá nálada, nové priateľstvá... 

 
 
 
 

 V piatok ráno začala v priestoroch Základnej školy na Kopernikovej ulici tvorivá dielňa. 
Otvorila ju riaditeľka školy pani Denisa Kraličová.  
 
 

Tvorivú dielňu viedli úžasné lektorky pani Eva Adamová a pani Radoslava Hrabovská /prvá a druhá zľava/, ktoré si dali za cieľ v dnešnom svete vojnových konfliktov spojiť 50 detí z ôsmich krajín umením.   
 
A tak najprv deti maľovali krásne obrázky, ktoré charakterizovali „lesy, hory, výšiny“ ich domoviny. Z obrázkov vytvorili knihu, ktorá zdobila javisko kina Úsmev pri vyhlasovaní výsledkov súťaže a je súčasťou výstavy vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci.
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Potom sa vrátili k tradičnej technike vyrezávania pečiatok zo zemiakov, ktorými si navzájom pečiatkovali svoje malé knižočky – pamiatku na tieto neobyčajné chvíle. Bolo milé pozorovať, ako chodili deti pomedzi stolmi a hľadali Turecko, Maďarsko a ostatné krajiny a ako dobre sa pri tom bavili. Našli sa, opečiatkovali a na záver sa spoločne odfotografovali. 
 

 

 
 
 


  
 
 
 
 
Kniha, do ktorej deti z rôznych krajín maľovali krásne obrázky svojich „lesov, hôr, výšin“ ich domoviny, zdobila počas vyhlasovania výsledkov javisko Kina Úsmev.
 
 
Riaditeľka súťaže pani Helena Pekarovičová otvorila slávnostnú časť 19. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Začalo sa vyhlasovanie víťazov v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie ocenení.
 

 Pozvanie na slávnosť prijali vzácni hostia. Veľvyslankyňa Indickej republiky pani Apoorva Srivastava, prvý tajomník srbského veľvyslanectva pán Nenad Adžemović, tretia tajomníčka tureckého veľvyslanectva pani Nihan Kevser Atalay, zástupkyne Slovenskej komisie pre UNESCO pani Jana Foltányová, pani Viktória Vargončíková a pani Natália Fillová, primátor Hlohovca pán Ivan Baranovič, šéfredaktorka časopisu Slniečko pani Kristína Soboň a jej dlhoročná predchodkyňa pani Ľubica Kepštová a ďalší. 
 

 

Primátor Hlohovca pán Ivan Baranovič privítal účastníkov v našom krásnom meste. 
 

Prítomných pozdravila aj zástupkyňa Slovenskej komisie pre UNESCO pani Jana Foltányová.

 Porota v oklieštenom zložení - Helena Pekarovičová a Radoslava Hrabovská.
 

Pred plným hľadiskom kina Úsmev moderovali slávnosť dvaja krásni mladí ľudia Katka Kolníková a Matej Kubiš. Svojej úlohy sa zhostili so šarmom a eleganciou, rovnako ako tlmočníčka pani Lucia Pivarčiová.  

 
 

Na deti čakali krásne diplomy s originálnymi grafikami a zaujímavé ceny.

Prvé ocenenie – Cenu pre pedagóga si prevzal pán Peter Sedlák z Prešova z rúk zástupkyne Slovenskej komisie pre UNESCO pani Jany Foltányovej.
 

Radoslava Hrabovská s Helenou Pekarovičovou odovzdali čestné uznania Laure Pivovarníkovej z Vranova nad Topľou, Emme Tóthovej zo Šale, Eme Farkašovej zo Spišskej Belej, za deti zo Sedlísk prevzala ocenenia pani učiteľka Andrea Hudacká. 

Ďalšie čestné uznania si prevzali Šimon Hudák z Prešova, Samuel Domanický z Považskej Bystrice, Paulína Bieliková z Nového Mesta nad Váhom, Ema Šmajstrlová z Nitry,  Daniel Sabovčík a Zoe Babinčáková z Michaloviec.
 

Čestné uznania z rúk Heleny Pekarovičovej a predsedu ELAP Hlohovec Mariána Kamenčíka si prevzali Michaela Poliačiková z Holíča, Alexandra Yordanova a Matúš Bobák zo ZUŠ v Hlohovci, Nina Čižmárová zo ZŠ s MŠ ul. Kopernikova v Hlohovci a Ester Krúpová  zo ZŠ s MŠ ul. Felcánova v Hlohovci.
 
Čestné uznania Jane Kmeťovej z Gymnázia I. Kupca v Hlohovci, Paulíne Demeterovej z Bratislavy, Timonovi Virágovi, Ane Crnjaković, Helge Márkus a Szonyi Fűrstner zo srbského mesta Subotica odovzdal prvý tajomník srbského veľvyslanectva pán Nenad Adžemović.  
 
 
 
Čestné uznania Ender Ergurel z tureckého Istanbulu, Klementine Segeri z Rogašovci v Slovinsku, Ane Jelenko z Mariboru v Slovinsku a Regine Varga z mesta Tata v Maďarsku odovzdala tretia tajomníčka tureckého veľvyslanectva pani Nihan Kevser Atalay. 

Cenu Jednoty dôchodcov v Hlohovci odovzdal predseda pán Ján Kozák Nele Ferenckovej zo Spišskej Belej.
 

Cenu Slovenského literárneho centra získala Timea Husáková, jej pani učiteľke Andrei Hudackej ju odovzdala šéfredaktorka časopisu Slniečko pani Kristína Soboň. 

 Cenu členky poroty Radoslavy Hrabovskej získala Petronela Novýsedláková  z Banskej Bystrice. 
 

Cenu členky poroty Andrey Geseovej odovzdala pani Hrabovská Soni Lániovej z Lozorna.

Cenu členov poroty Viktora a Víťazoslava Chrenka in memoriam odovzdala pani Pekarovičová pani Padme Reddy a získala ju  A. Keerthana z Hyderabadu v Indii.
 

Cenu primátora mesta Hlohovec odovzdal pán primátor Ivan Baranovič Noémi Barabás z maďarského mesta Tata.

Cenu Slovenskej komisie pre UNESCO odovzdala pani Jana Foltányová Jakubovi Kráľovičovi z Holíča.
 

A potom prišli na rad hlavné kategórie. Ceny v kategórii počítačovej grafiky odovzdal predseda ELAP pán Marián Kamenčík Milici Antic z Banskej Bystrice, Matúšovi Jurkovičovi z Považskej Bystrice a Lukášovi Fekete z Banskej Bystrice.

Ocenenia v kategórii základných škôl – ex libris odovzdala veľvyslankyňa Indickej republiky pani Apoorva Srivastava Jovane ĐORĐEVIĆ z Ljubljany v Slovinsku, Pegi Rogan z mestečka Kuzma v Slovinsku, Agnihotram Indulekha a Nabanita Chakravarty z  Hyderabadu 
 

Ocenenia v kategórii základné školy – návrhy ex libris odovzdala pani Helena Pekarovičová Lýdii Šándorovej z Leopoldova, Ariane Gáborovej zo Sedlísk v zastúpení pani učiteľky Hudackej a Mii Liisa Tuvi z Maarja-Magdaleena v Estónsku.

Ceny v poslednej kategórii 19. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC - základných umeleckých škôl odovzdal primátor Ivan Baranovič Renému Nožičkovi z českého mesta Milevsko, Daniele Venglarčíkovej zo Spišskej Belej, Adele Marcinčinovej z Košíc, Evelin Árokszállásiovej zo srbskej Subotice a víťazke Michaele Drgoňovej zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci. 
 
 

Vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci na Rázusovej ulici 6 už čakali na slávnostné otvorenie tri krásne výstavy. Vernisáž zahájila pracovníčka múzea pani Soňa Koleničová. 
 

.

Na úvod pripravili prekvapenie priatelia z Indie. Dievčatá Nabanita Chakravarty a  Agnihotram Indulekha z indického Hyderabadu prečítali pozdrav od prezidenta organizácie Young Envoys International pána Reddyho a zaspievali indickú pieseň
 

 

Veľkej pocty sa dostalo pani Helene Pekarovičovej, ktorej pani Padma Reddy odovzdala BAPU CULTURAL AWARD - Cenu Mahatmá Gándhiho ako ocenenie jej dlhoročnej práce v prospech priateľstva, mieru, radosti a lásky medzi národmi
 

Prvú sprievodnú výstavu Grafické mosty Bielorusky Anny Tichonovej Jordanovej a Bulhara Juliana Jordanova predstavil jej kurátor akademický maliar Karol Felix. Grafické majstrovstvo oboch autorov je iste veľkou inšpiráciou pre našich mladých umelcov. 

 
 

 Druhú sprievodnú výstavu Kris Saganovej Anima artificialis predstavila samotná autorka. Jej tvorba prináša interaktívne obrazy s pridanou digitálnou vrstvou AR (rozšírenej reality), vďaka ktorej sa nehybné symboly a farby menia na pohyblivé animácie plné príbehov, ktoré tešia divákov všetkých vekových kategórií.

 
 

 Výstavu EX LIBRIS HLOHOVEC – Hory, lesy, výšiny okolo nás uviedla pani Helena Pekarovičová: „Deti nám predstavujú krajiny, mestá, dedinky, z ktorých pochádzajú, ale hovoria aj o „výšinách“, ktoré chcú v živote dosiahnuť. Ich hríby majú oči, hory tvar kvetov, lesy rastú z klobúka, stromy chodia na bosých detských nohách. Horskí záchranári,  horolezci na lane, pastieri oviec ale i umelecké maskérky sú spodobené spôsobom, ktorý vypovedá o talente detí i o tom, akých majú skvelých učiteľov. To všetko zaručuje veľa radosti a krásnych zážitkov pri prehliadke výstavy.“  

 
 

 

 
 

 

 Účastníci tejto krásnej udalosti sa tešili z krásy vystavených prác, rozhovorov, stretnutí a užívali si prijemnú atmosféru stretnutia. 
 

Účastníci tejto krásnej udalosti pozorne počúvali.

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 V sobotu sme pripravili pre zahraničných hostí návštevu kaštieľa v Moravanoch nad Váhom a prehliadku výstav a inštalácií. A potom sme im zaželali šťastnú cestu domov. Dovidenia o dva roky, priatelia.