Víťazné práce

 

Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – exlibris design 

 

1 -  Miia Liisa Tuvi, 15 r., Maarja-Magdaleena, Estonia 

2 -  Ariana Gáborová, 12 r., ZŠ s MŠ Sedliská,  Slovakia

3 – Lýdia Šándorová, 14 r., ZŠ Leopoldov, Slovakia*

      Natália Loulová, 15 r., ZŠ Jána Kupeckého Pezinok, Slovakia


Kategória ZŠ -   ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of elementary schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1 – Nabanita Chakravarty, 13 r., Hyderguda, India

2 – Vismanté Frolovaité, 15 r., Šiaulin, Lithuania

     Chen Sz-You, 15 r., Taipei, Taiwan 

3 -  Agnihotram Indulekha, 13 r., Hyderguda, India  

      Pegi Rogan, 14 r., Kuzma, Slovenia

      Jovana ĐORĐEVIĆ, 15 r., Ljubljana, Slovenia 


Kategória ZUŠ  pre deti od 12 do 15 rokov

Category of art schools from 12 to 15

 

1 -  Michaela Drgoňová, 14 r.,  ZUŠ Hlohovec, Slovakia

2 -  Samuel Skrak, 15 r.,  ZUŠ Radlinského ul. Bratislava, Slovakia

       Evelin Árokszállási, 13 r., NEPKER Subotica, Serbia 

3 -  Adela Marcinčinová, 13 r., ZUŠ Kováčska ul. Košice, Slovakia

      Daniela Venglarčíková, 13 r.,  ZUŠ L. Mednyánskeho Spišská Belá, Slovakia 

      René Nožička, 14 r., ZUŠ Milevsko, Czech republic 


Kategória počítačovej grafiky pre deti od 12 do 15 rokov

Category of  computer graphics from 12 to 15

 

1 -  Lukáš Fekete, 12 r.,  ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia

2 -  Matúš Jurkovič, 14 r., ZUŠ I. W. Kráľa Považská Bystrica, Slovakia

      Ema POLIAKOVÁ, 15 r., ZUŠ F.Kafendu, Vrútky, Slovakia

3 -  Emily Minarechová, 15 r.,  ZUŠ F. Kafendu Vrútky, Slovakia

      Michaela Stanková, 14 r.,  ZUŠ F. Kafendu Vrútky, Slovakia

      Milica Antic, 13 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia  


Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov 

Free category for children from 6 to 11

 

1 – Beáta Palková, 11 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia

2 - Lucia Sárená, 6 r., SZUŠ V. Pánika Dlhá nad Oravou, Slovakia

      Denis KROKA, 9 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia

3 – Ella Kušnírik, 11 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia

      Filip Siládi, 9 r., ZUŠ Šaľa, Slovakia

      Léna Hegedűs, 9 r., NEPKER Subotica, Serbia 


Cena Slovenskej komisie pre UNESCO / The Award of Slovak Commission for UNESCO: Jakub Kráľovič, 8 r.,  ZUŠ Holíč, Slovakia 

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja / The Award of the Chairman of Selfgoverning Region of Trnava: Viliam Oravec, 11 r.,  ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia

Cena primátora mesta Hlohovec / The Award of the Mayor of city Hlohovec: Noémi Barabás, 13 r., Tata, Hungary   

Cena predsedu poroty / The Award of the Jury Chairman Mr. Karol Felix: Vanessa Blašková, 13 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia 

Cena členky poroty in memoriam / The Award of the Jury Member Mrs. Blanka Votavová in memoriam: Eliška Tarajová, 6 r., ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín, Slovakia 

Cena členov poroty / The Award of the Jury Members Viktor and Víťazoslav Chrenko in memoriam: A. Keertana, Young Envoys International Hyderguda, India 

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Andrea Geseová: Soňa Lániová, 13 r., SZUŠ Lozorno, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Radoslava Hrabovská: Petronela Novýsedláková, 12 r., ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Slovakia

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Helena Pekarovičová: Kristína Kroláková, 11 r., ZUŠ Spišská Stará Ves, Slovakia

Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana / The Award of International House of Art for Children Bibiana: Jaroslava Kováčová, 8 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia  

Cena Literárneho informačného centra Bratislava / The Award of the Centre for Information on Literature: Timea Husáková, 7 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia  

Cena Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Award of the Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod: Maja Pawela, 15 r., Rybnik, Poland 

Cena Mestskej knižnice v Želiezovciach / The Award of the Municipal Library of Želiezovce: Barbora Szalaiová, 15 r., ZŠ Želiezovce, Slovakia 

Duba Orsolya, 13 r., ZŠsVJM Želiezovce, Slovakia  

Cena / The Award of the Jednota dôchodcov na Slovensku Hlohovec: Nela Ferencková, 13 r.,  ZUŠ L. Mednyánskeho Spišská Belá, Slovakia

Cena občianskeho združenia / The Award of the non-profit organization EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC: Lilien Vašková, 10 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia

Špeciálna inkluzívna cena / Special inclusion price:  Deti zo ZUŠ / Children from Art School 2, Dnipro, Ukraine

 


Čestné uznania:

 • Tereza Dvořáková, 11 r., Milevsko, Česká republika
 • Regina Varga, 13 r., Tata, Hungary
 • Martina Glowacka, 9 r., Rybnik, Poland
 • Ana Jelenko, 14 r., Maribor, Slovenia
 • Klementina Segeri, Rogašovci, Slovenia
 • Szonya Fűrstner, 9 r., NEPKER Subotica, Serbia
 • Helga Márkus, 15 r., NEPKER Subotica, Serbia
 • Ana Crnjaković, 13 r., EmArt Subotica, Serbia
 • Timon Virág, 7 r., ZŠ Subotica, Serbia
 • Ender Ergurel, 15 r., Istanbul, Turecko
 • Paulína Demeterová, 9 r., ZUŠ Hálkova ul. Bratislava, Slovakia
 • Jana Kmeťová, 14 r., Gymnázium I. Kupca Hlohovec, Slovakia
 • Ester Krúpová, 11 r., ZŠ s MŠ Felcánova ul. Hlohovec, Slovakia
 • Nina Čižmárová, 14 r., ZŠ s MŠ Kopernikova ul. Hlohovec, Slovakia 
 • Matúš Bobák, 10 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia
 • Alexandra Yordanova, 11 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia
 • Michaela Poliačiková, 10 r., ZUŠ Holíč, Slovakia
 • Tereza Bartková, 13 r., ZUŠ Kováčska ul. Košice, Slovakia
 • Zoe Babinčáková, 11 r., ZUŠ Štefánikova ul. Michalovce, Slovakia
 • Daniel Sabovčík, 12 r., ZUŠ Štefánikova ul. Michalovce, Slovakia
 • Ema Šmajstrlová, 15 r., SZUŠ TRALAŠKOLA Nitra, Slovakia
 • Paulína Bieliková, 10 r., ZUŠ J. Kréna Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
 • Samuel Domanický, 13 r., ZUŠ I.W.Kráľa Považská Bystrica, Slovakia
 • Šimon Hudák, 15 r., CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, Slovakia  
 • Klára Gáborová, 10 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia
 • Nicolas Marcel Hromada, 9 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia
 • Ema Farkašová, 11 r., ZUŠ L. Mednyánskeho Spišská Belá, Slovakia  
 • Emma Tóthová, 8 r.,  ZUŠ Šaľa, Slovakia
 • Liana Adamová, 14 r., ZUŠ Vranov nad Topľou, Slovakia
 • Laura Pivovarníková, 12 r., ZUŠ Vranov nad Topľou, Slovakia 


Cena pre pedagóga:

 • Peter Sedlák, Prešov, Slovensko – za jeho excelentnú pedagogickú prácu s deťmi, podporujúcu ich obrazotvornosť, zručnosť v grafických technikách a špecifiká knižnej značky.

 

Award for a teacher:

 • Peter Sedlák, Prešov, Slovakia –  for his excellent pedagogical work with children, supporting their imagination, skill in graphic techniques and book plate specifics.