Malá fotogaléria

Predsedníčka občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Helena Pekarovičová přivítala v obradnej sieni mesta Hlohovec deti, ktoré boli v 15. ročníku súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC najúspešnejšie a prišli si do Hlohovca prevziať ocenenia spolu so svojimi pedagógmi, knihovníkmi a rodičmi zo  Slovenska, Bulharska, Estónska, Maďarska, Poľska,  Slovinska a Ukrajiny.

 

Oficiálne ich na pôde mesta privítal  viceprimátor mesta Ing. Arch. Miloslav Drgoň.

 

 

 

 

Hostiteľka Helena Pekarovičová všetkých navzájom představila. Rodina Florekovcov z poľského mesta Krakow.

 

Vpravo dlhoročný účastník András Réti a jeho žiaci z maďarskej Taty, vpravo hostia z Ukrajiny, Stefan Koltun a jeho dcera Nasťa.

 

Všetci účastníci privítania sa podpísali na pamätnú listinu. Deti zo slovinského mesta Maribor.

 

Pani učitelka Eva Lazorová  a jej žiačka Ivanka z Vranova nad Topľou, vpravo rodina Havasi z maďarského mesta Nyírbátor.

 

Jeni Katelieva a jej syn Edi Baramov z bulharskej Varny.

 

Tri talentované dievčatá zo ZUŠ v Spišskej Belej.

 

Medzi poslednými sa podpisuje Martin Koreček zo Starej Ľubovne

 

Súčasťou privítania bolo aj písanie pohľadníc, vydaných pri príležitosti 15. ročníka súťaže. Obrázky z Hlohovca putovali na všetky svetové strany.

 

V spolupráci s CVČ Dúha mali neskôr deti pripravené malé vodné prekvapenie.  Napríklad hod balónom, naplneným vodou…

 

...chytanie rybičiek či vodné kolky. To všetko preto, aby na druhý deň ráno odhaľovali tajomstvá grafiky na tvorivej dielni už ako priatelia. 

 

 


 

 
 

V piatok ráno sa konala tvorivá dielňa v priestoroch Základnej školy na Koperníkovej ulici, ktorú viedol predseda poroty a grafik Víťazoslav Chrenko. 

 

Spoločenská miestnosť bola obsadená do posledného miesta a deti pozorne počúvali pána Chrenka. Po prechádzke dejinami knižnej značky sa venoval výkladu o kompozícii a správnej forme drobnej grafiky.

 

 

Keď pán Chrenko deťom prezradil, čo budú robiť v praktickej časti, hneď sa pustili do práce. Svojim žiačkam pomáha pán učiteľ Miroslav Capovčák z Michaloviec.

 

Niektorí mali s rydlami menšiu skúsenosť, neplatí to o súrodencoch Havasiových.  

 

Predloha ryby, ktorú dostali deti predkreslenú na budúcej matrici, deti zaujala. Mimoriadne ich však potešilo to, že si ju môžu dotvoriť podľa vlastnej fantázie.

 

Radami pomáhala svojej žiačke aj pani učiteľka Bibiana Moravčíková z Hlohovca...
 
 
 

... aj pani Nada Hrovat z nášho družobného mesta Slovinské Konjice.

 

Dobrá práca. Chváli pán Chrenko Mártona Havasiho.

 

A je to tu. Teraz uvidíme, ako sa to podarilo.

 

Každý z účastníkov si vytvoril jedinečný exlibris.

 

Tento patrí Dominike Zelenayovej z Hlohovca

 

 

Predsedníčka OZ EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová otvára slávnostnú časť 15. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Začína sa vyhlasovanie víťazov v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie ocenení.

 

Slávnosť pozdravil a privítal súťažiacich i vzácnych hostí primátor Ing. Miroslav Kollár.
 
 

 

A hostia to boli naozaj vzácni. Z pravej strany atašé Ruského veľvyslanectva v Slovenskej republike pán Alexej Kulagin, druhý radca Maďarského veľvyslanectva pán László Nagy, primátor Hlohovca pán Miroslav Kollár,  prvý tajomník Českého veľvyslanectva pán Ondřej Pometlo, prvý tajomník Slovinského veľvyslanectva pán Gregor Zagrajšek, zástupkyňa Bulharského kultúrneho inštitútu pani Eva Stoyanova a  zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová z Literárneho informačného centra.

 

Našu slávnosť poctil svojou prítomnosťou aj prvý radca Tureckého  pán Cuneyt Yavuzcan (v strede), vpravo zástupca Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Behúl.
 
 
 
 
 

 

Predseda poroty Víťazoslav Chrenko vyhodnotil 15. ročník súťaže a vyslovil s ním spokojnosť. Charakterizoval ho ako výnimočný najmä kvalitou prác detí, za ktorou stoja  výtvarní pedagógovia a rodičia.

 

Udeľovanie cien moderovala mladá sympatická dvojica Michaela Štofová a Brian Brestovanský. Svojej úlohy sa opäť zhostili so šarmom a eleganciou, rovnako ako tlmočníčka pani Gabriela Kollárová. 

 

Zástupkyňa slovenskej komisie UNESCO pani Dagmar Kopčanová odovzdáva ocenenia pedagógom Jane Mikuláškovej zo ZUŠ v Holíči a Matejovi Giderovi zo slovinského mesta Rogašovci.

 

Členovia poroty akademický maliar Karol Felix a pani Andrea Geseová odovzdávajú prvé čestné uznania Valentínke Vojvodovej, Ivanke Durkošovej, Saške Bočákovej a Silvii Hovorkovej. 

 

Pani Helena Pekarovičová a pán Víťazoslav Chrenko odovzdávajú ďalšie čestné uznania Samkovi Čižmárovi, Zuzke Britaňákovej a Julii Florek.

 

Podpredseda občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pán Jozef Urminský odovzdáva cenu združenia Dominike Zelenayovej  zo Základnej školy na Kopernikovej ulici v Hlohovci.

 

Zástupkyňa občianskeho združenia Fraštačania pani Stanislava Brestovanská odovzdáva cenu Nadácie Jána Korca  Barnabásovi ZEÓKE-SZÓKE z maďarského mesta Tata.

 

Cenu členky poroty Heleny Pekarovičovej získala Veronika Ratnikova z ruského mesta Vologda. Cenu prevzal tlačový atašé Ruského veľvyslanectva v Slovenskej republike pán Alexej Kulagin.

 

Cenu člena poroty akademického maliara Karola Felixa získal Edi Baramov z bulharskej Varny.Cenu mu odovzdáva pán Felix spolu so zástupkyňou Bulharského kultúrneho inštitútu pani Evy Stoyanovej.

 

Primátor Hlohovca odovzdal svoju cenu Nasti Koltun z ukrajinského mesta Ľvov.
 
 

 

A potom prišli na rad hlavné kategórie, v ktorých ocenenia odovzdali zástupcovia diplomatických zborov. Ceny vo voľnej kategórii pre deti od 6 do 11 rokov odovzdal prvý tajomník Českého veľvyslanectva na Slovensku pán Ondřej Pometlo Paulínke Pinkovej  zo Šale,  Danielka Bežovskej z Michaloviec a víťazke Sáre Hochmanovej  z Holíča.  

 

Druhý radca Maďarského veľvyslanectva na Slovensku pán László Nagy odovzdal ocenenia víťazkám kategórie Základné školy – návrhy ex libris    - Daniele Bušovskej a Natálii Deákovej z Považskej Bystrice a Dorottye Tisztavári z Taty v Maďarsku.  
 

 

Ocenenia v predposlednej kategórii Základné školy - exlibris odovzdal  prvý tajomník Slovinského veľvyslanectva pán Gregor Zagrajšek  Pii Merc zo slovinského Mariboru, Boglárke Gaál zo Želiezoviec, Galovi Gabrielovi z Mariboru a víťazovi  Blažejovi Kmonkovi z poľského Krosna. 

 

Ocenenia v poslednej kategórii Základné umelecké školy exlibris odovzdal prvý radca Tureckého veľvyslanectva v Slovenskej republike pán Cuneyt Yavuzcan Barborke Cignovej  z Nového Mesta nad  Váhom, Martinovi Korečekovi zo Starej Ľubovne, Kataríne Alexandre Buričovej z Michaloviec a víťazke Natálii Kamenistej z Holíča.

 

Zatiaľ v priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci na Františkánskom námestí čakali najlepšie práce na otvorenie výstavy. Vernisáž slávnostne zahájila zástupkyňa riaditeľa múzea pani Soňa Koleničová.

 

Okrem výstavy EX LIBRIS HLOHOVEC Vodný svet sa otvárala výstava Štúrovci v grafike a v známkovej tvorbe, ktorú zaujímavo predstavil jej kurátor pán Peter Novosedlík. 

 

A účastníci tejto krásnej udalosti pozorne počúvali.

 

Na záver pani Helena Pekarovičová predstavila výstavu víťazných prác EX LIBRIS HLOHOVEC. „Prijmime posolstvo umenia našich mladých umelcov, ponorme sa spolu s nimi do vodnej témy a svet okolo nás nadobudne zrazu iné rozmery. Pretože pod vodou nie sú jazykové ani sluchové bariéry, na porozumenie nám bude stačiť gesto.“

 

 

„Mám jednu malú prosbu. Čo keby sme sa teraz chytili za ruky?“

 

„A keď sa z tohto sveta vodnej krásy vynoríme, budeme bohatší o poklady priateľstva, porozumenia a krásy.“
 

 

„Pretože spolu sa vynoríme...“

 

A potom sme sa už len tešili z krásy vystavených prác, z nových priateľstiev a deti  zo získaných ocenení. Dovidenia o dva roky, priatelia.

 

 

.