Štatistika 18. ročníka

18th year summary


 
Porota / The Jury:
Predseda/Chairman: Karol Felix

Andrea Geseová, Radoslava Hrabovská, Helena Pekarovičová. 

Téma /Theme: Máme krídla, letíme / Having wings we can fly  


Počet súťažiacich / The number of participants:  601
Počet súťažných prác / The number of entries:  658

Súťažné práce prišli z / The entries were obtain from:

Bielorusko / Belarus: Minsk, Telmy

Bulharsko / Bulgaria: Sofia

Česká republika / The Czech Republic: Milevsko, Pacov

Estónsko / Estonia: Kõrveküla,  Maarja-Magdaleena, Tartu, Ülenurme 

Litva / Lithuania: Šiauliai

Maďarsko / Hungary: Tata

Poľsko / Poland: Rybnik

Rusko / Russia: Saint-Petersburg, Volgograd

Slovinsko / Slovenia: Divača, Dramlje, Ilirska Bistrica, Kozina, Laporje, Maribor, Ponikva 

Srbsko / Serbia: Stará Pazova, Subotica,

Turecko / Turkey: Istanbul

Ukrajina / Ukraine: Dnipro

Slovensko / Slovakia: Banská Bystrica, Bratislava, Červeník,  Hlohovec, Holíč, Leopoldov, Michalovce, Považská Bystrica, Sedliská, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Šaľa, Vranov nad Topľou, Vrútky.    

 

Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO / Under the patronage of Slovak Commission for UNESCO 

 

Organizátor / Organizer

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Spoluorganizátori / Co-organizers:

Vlastivedné múzeum / Homeland Museum, Základná škola na Kopernikovej ul. / Primary School Kopernikova St., Stredná odborná škola na Nerudovej ul. / Secondary vocational school Nerudova St., CVČ Dúha, Jednota dôchodcov na Slovensku, Únia žien Hlohovec.   

Sponzori / Sponsors:

 Fond na podporu umenia / Slovak Arts Council

 Slovenská komisia pre UNESCO / Slovak Commission for UNESCO

 Mesto Hlohovec /Town Hall of Hlohovec

 Trnavský samosprávny kraj / The Selfgoverning region of Trnava

 Nadácia Jána Korca / Foundation of Ján Korec  

Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA / International House of Art for Children BIBIANA, Literárne informačné centrum / Centre for Information on Literature, Združenie výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod,Acom Drgoň,Hotel Jeleň,  Pavol Tutura – Pension Jašter,  Richard Soják Hlohovec.