Malá fotogaléria


Pán Marián Kamenčík, člen správnej rady občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ELAP), uviedol v krásnej sále refektára Vlastivedného múzea v Hlohovci slávnostné privítanie hostí “okrídleného“ ročníka našej súťaže.
 

„Letí, letí, všetko letí, čo má krídla všetko letí. Aj vaša fantázia dostala krídla a tou ste vyčarovali vo svojich prácach anjelov, tajomné bytosti, záhadné zvieratá, ale i malé príbehy, v ktorých ste dali krídla tým, ktorí ich podľa vás potrebujú.“ Predsedníčka o. z. ELAP Helena Pekarovičová privítala deti, ktoré boli v 18. ročníku súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC najúspešnejšie a prišli si prevziať ocenenia z Bulharska, Estónska, Maďarska, Poľska, Srbska, Turecka a Slovenska.

Hostí privítal aj viceprimátor mesta Peter Dvoran.
 

Helena Pekarovičová navzájom predstavila hostí aj „domácich“ a oni sa postupne podpísali na pamätnú listinu 18. ročníka súťaže. Riaditeľka ZŠ s MŠ na Kopernikovej ulici v Hlohovci pani Denisa Kraličová.

Pani Adu Neemre z estónského mesta Tartu.
 

Aryna Razaronava a Nikola Yordanov z bulharského mesta Sofia.

Pani riaditeľka Barbara Zielińska a pani učiteľka Milada Wiekowska z Mládežníckeho domu kultúry v poľskom meste Rybnik
 

Pani učiteľka Nurten Erdogan z tureckého mesta Istanbul so svojou mamičkou.

Z Istanbulu prišla aj Ela Bilgi so svojou mamičkou.
 

Pán učiteľ András Réti a jeho žiačka Anna Lantos z maďarského mesta Tata

Z Michaloviec prišla „princezná“ Nelka a pani učiteľka Emília Jeszeová.
 

Predstavili a podpísali sa aj tlmočníčka pani Lucia Pivarčiová a náš tradičný exlibrisový dobrovoľník pán Ivan Tvrdý.

Pamätná listina 18. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC.
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Súčasťou programu bolo aj písanie pohľadníc, vydaných pri príležitosti 18. ročníka súťaže. A hostia písali, chceli poslať domov pozdrav z tejto krásnej udalosti. 

 

 
 

 

 
 

Rozhovory, dobrá nálada, nové priateľstvá... 

 
 

 

 
 

Na záver čakalo deti prekvapenie v podobe krásnych motýlikov, ktoré tvorili pod vedením Mariána Kamenčíka, Soni Koleničovej a Evy Kučerovej.

V piatok ráno sa konala v priestoroch Základnej školy na Koperníkovej ulici tvorivá dielňa. Otvorila ju riaditeľka školy pani Denisa Kraličová.  
 

V súvislosti s pandemickou situáciou sa tvorivá dielňa tentoraz konala v telocvični, ktorá je oddelená od školských priestorov, má samostatný vchod, vlastné sociálne zariadenia. To ale neubralo deťom chuť tvoriť. Viedli ich úžasné lektorky pani Andrea Geseová a pani Radoslava Hrabovská a mali úžasnú tému: KRÍDLA.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Tvorili deti, tvorili učitelia a svoje nádherné krídla si vzali na vyhlásenie výsledkov súťaže, kde aj vďaka nim od radosti priam lietali.

 

 
 

Vchod do kina Úsmev pri vyhlasovaní výsledkov súťaže zdobili zaujímavé objekty s ocenenými ex librismi detí...

 … a rôzne čísla časopisu Slniečko, ktoré venovalo deťom Literárne informačné centrum.
 

Predsedníčka OZ EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC pani Helena Pekarovičová otvorila slávnostnú časť 18. ročníka súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC. Začalo sa vyhlasovanie víťazov v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie ocenení.

 Pozvanie na slávnosť prijali vzácni hostia. Veľvyslanec Bulharskej republiky jeho excelencia pán Vasil Petkov, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu pani Vania Radeva, …
 

prvá radkyňa Tureckého veľvyslanectva pani Nezihe Ipek Aynuksa s manželom, ...

...predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Viskupič, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO pani Viera Grigová, ...
 

...riaditeľ Inštitútu Liszta – Maďarského kultúrneho centra v Bratislave pán Venyercsan Pál, zástupkyňa Ruského Domu v Bratislave pani Olga Kroshkinová a šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Viskupič privítal účastníkov v našom krásnom trnavskom kraji.
 

Prítomných pozdravila aj generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO pani Viera Grigová.

Porota v zložení Helena Pekarovičová, Andrea Geseová, Radoslava Hrabovská a Karol Felix
 

Predseda poroty akademický maliar Karol Felix zhodnotil práce 18. ročníka súťaže jako mimoriadne kvalitné.

 
 

Udeľovanie cien moderovali dvaja krásni mladí ľudia Katka Kolníková a Matej Kubiš. Svojej úlohy sa zhostili so šarmom a eleganciou, rovnako ako tlmočníčka pani Lucia Pivarčiová.

 Na deti čakali krásne diplomy s originálnymi grafikami a zaujímavé ceny.
 

Prvé ocenenie – Cenu pre pedagóga prevzala za Andreu Hudackú zo Sedlísk pani Ľubica Kepštová z rúk generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO pani Viery Grigovej.

Radoslava Hrabovská s Helenou Pekarovičovou odovzdali čestné uznania Alžbete Mitrovej zo Sedlísk, Laure Zacharovej z Považskej Bystrice, Matúšovi Šrankovi a Viktórii Skalickej zo ZUŠ v Hlohovci.
 

Ďalšie čestné uznaniaKarolíne Vachanovej a Matúšovi Görögovi zo Základnej školy s materskou školou na ul. A.Felcána v Hlohovci odovzdali Andrea Geseová a Karol Felix.

Čestné uznania pre ruské deti Sashu Zubrinu z Volgogradu a Taisiju Romanovu zo Saint-Petersburgu prevzala zástupkyňa Ruského veľvyslanectva pani Olga Kroshkinová a odovzdal ich riaditeľ Maďarského kultúrneho centra v Bratislave pán Venyercsan Pál...
 

… rovnako ako poľským deťom Patrycji WIESZCZAK a Maurycovi WOJTYSIAK z mesta Rybnik, maďarským deťom Stella Pápai a Márk Baricza z mesta Tata a Laure Laur z mesta Maarja-Magdaleena v Estónsku.

Z rúk veľvyslanca Bulharskej republiky pána Vasila Petkova prevzali ocenenie Paul Johan Nurme z mesta Kõrvekula v Estónsku a Nikola Yordanov z bulharského mesta Sofia.
 

Špeciálnu covidovú cenu odovzdali pán Jozef Viskupič a pani Helena Pekarovičová Jakubovi Slovákovi, Eme Slovákovej a Sofii Svíčkovej z Hlohovca

Cenu členky poroty Heleny Pekarovičovej získala Aryna RAZARONAVA zo Sofie v Bulharsku.
 

Cenu členky poroty Radoslavy Hrabovskej získal Mikolaj KANIA z Rybniku v Poľsku.

Cenu členov poroty Viktora a Víťazoslava Chrenka in memoriam odovzdal Matej Chrenko Roksane WOŹNIAK z Rybniku v Poľsku.
 

Cenu členky poroty in memoriam Blanky Votavovej odovzdala Andrea Geseová Eliisabet Jürimäe z Tartu v Estónsku.

Cenu Slovenskej komisie pre UNESCO odovzdala pani Viera Grigová a za Danielu Janočkovú zo Sedlísk ju v zastúpení prevzala pani Ľubica Kepštová.
 

A potom prišli na rad hlavné kategórie. Ceny vo voľnej kategórii pre deti od 6 do 11 rokov odovzdala pani Ľubica Kepštová a pani Helena Pekarovičová Julii Popiolek z Rybniku v Poľsku, Dominikovi Hromadovi zo Sedlísk, Nele Chytilovej z Michaloviec a víťazovi Ondrejovi Krokovi zo Sedlísk.

Ceny v kategórii počítačovej grafiky odovzdal zástupca ELAP pán Marián Kamenčík Laure Horváthovej zo Šaľe, Eme Poliakovej z Vrútok, Matúšovi Krajnému zo ZUŠ v Hlohovci a víťazke Michaele Stankovej z Vrútok.
 

Ceny v kategórii základných umeleckých škôl odovzdal predseda poroty pán Karol Felix Viktorovi Rusnačkovi z Vranova nad Topľou a Natálii Chrószcz z Rybniku v Poľsku.

Ocenenia v kategórii základných škôl – ex libris odovzdala prvá radkyňa Tureckého veľvyslanectva pani Nezihe Ipek Aynuksa Dávidovi Klátikovi zo Starej Pazovy v Srbsku, Ele Bilgi z Istanbulu v Turecku a víťazke Anne Lantos z maďarského mesta Tata.
 

Ocenenia v poslednej kategórii 18. ročníka EX LIBRIS HLOHOVEC základné školy – návrhy ex libris odovzdal veľvyslanec Bulharskej republiky pán Vasil Petkov Marte Maasik Kaure Laanesaar z mesta Kõrveküla v Estónsku, Michalovi Moravčíkovi a Sofii Šandorovej zo ZŠ s MŠ na Kopernikovej ul. v Hlohovci a víťazke Francesce Caputo z Tartu v Estónsku.

Vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci na Rázusovej ulici 6 už čakali na slávnostné otvorenie tri krásne výstavy. Vernisáž slávnostne zahájil riaditeľ múzea pán Jozef Urminský a požiadal autorov výstav, aby ich predstavili.
 

 

Druhú sprievodnú výstavu Ratolesti uviedla jej autorka, členka poroty, pani Radoslava Hrabovská.
 

 Výstavu EX LIBRIS HLOHOVEC – Máme krídla, letíme uviedla riaditeľka súťaže, pani Helena Pekarovičová.

„Umelecké diela detí sú okrídlené fantáziou. Pozorne a pomaly si ich prezrite. Deti išli za svetlom ako tieto krehké podenky. A za svetlom ideme aj my, dospelí. To skutočné svetlo však máme stále so sebou na tých najdôležitejších miestach. Tu /srdce/ aj tu /hlava/. To svetlo v nás hovorí, aby sme sa neviazali k veciam, k matérii. Aby sme sa spoločne zhlboka nadýchli a spoločne aj vydýchli. Všetko. Aj to dobré, aj to zlé. Cítite tú ľahkosť krídel? Tak leťme...“
 

Výstavy v krásnych zrekonštruovaných priestoroch výstavnej siene slávnostne otvoril svojím príhovorom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky pán Vasil Petkov.

 
 

 

 
 

Účastníci tejto krásnej udalosti pozorne počúvali.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tešili sa z krásy vystavených prác a užívali si prijemnú atmosféru stretnutia. Dovidenia o dva roky, priatelia.

V sobotu bola pre zahraničných hostí pripravená poznávacia prechádzka po zaujímavých miestach Hlohovca. Užili sme si ju spolu s nimi a zaželali sme im šťastnú cestu domov.