Víťazné práce

 

Kategória ZŠ - návrhy ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of primary schools from 12 to 15 – exlibris design 

 

1 -  Francesca CAPUTO, 15 r., Tartu, Estonia

2 -  Michal MORAVČÍK, 14 r.,  ZŠ s MŠ Kopernikova ul., Hlohovec, Slovakia

      Sofia ŠANDOROVÁ, 13 r.,  ZŠ s MŠ Kopernikova ul., Hlohovec, Slovakia

3 – Marta MAASIK, 12 r., Kõrveküla, Estonia

      Kaur LAANESAAR, 13 r., Kõrveküla, Estonia


Kategória ZŠ -   ex libris pre deti od 12 do 15 rokov 

Category of elementary schools from 12 to 15 – ex libris 

 

1 – Anna LANTOS, 14 r., Tata, Hungary

2 – Ela BILGI, 12 r., Istanbul, Turkey

      Ana KULAŠ, 14 r., Maribor, Slovenia

3 -  Dávid Klátik, 13 r., Stará Pazova, Serbia

      Julija PEČAR, 12 r., Kozina, Slovenia 


Kategória ZUŠ  pre deti od 12 do 15 rokov

Category of art schools from 12 to 15

 

1 -  Barbara SÁFRÁNY, 12 r., Nepker Subotica, Serbia

2 -  Taisiya PARSHYNA, 13 r., Minsk, Belarus 

       Elena NIKOLAEVA, 13 r., Dnipro, Ukraine

3 -  Viktor RUSNAČKO, 12 r., ZUŠ A.Dubčeka, Vranov nad Topľou, Slovakia

      Natália CHRÓSZCZ, 13 r., Rybnik, Poland


Kategória počítačovej grafiky pre deti od 12 do 15 rokov

Category of  computer graphics from 12 to 15

 

1 -  Michaela STANKOVÁ, 13 r., ZUŠ F.Kafendu, Vrútky, Slovakia

2 -  Ema POLIAKOVÁ, 14 r., ZUŠ F.Kafendu, Vrútky, Slovakia

      Matúš KRAJNÝ, 13 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia

3 -  Laura HORVÁTHOVÁ, 12 r., ZUŠ Šaľa, Slovakia 

      Matevž ZELEN, 14 r., Divača, Slovenia 


Voľná kategória pre deti od 6 do 11 rokov 

Free category for children from 6 to 11

 

1 – Ondrej KROKA, 11 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia

2 -  Evelin ÁROKSZÁLÁSI, 10 r., Subotica, Serbia

      Nela CHYTILOVÁ, 6 r., ZUŠ Štefánikova ul. Michalovce, Slovakia

3 – Julia POPIOLEK, 10 r., Rybnik, Poland

      Dominik HROMADA, 10 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia 


Cena Slovenskej komisie pre UNESCO / The Award of Slovak Commission for UNESCO: Daniela JANOČKOVÁ, 10 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia 

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja / The Award of the Chairman of Selfgoverning Region of Trnava: Palina HARELAVA, 10 r., Minsk, Belarus   

Cena predsedu poroty / The Award of the Jury Chairman Mr. Karol Felix: Anna SERESCHENKO, 13 r., Dnipro, Ukraine

Cena členky poroty in memoriam / The Award of the Jury Member Mrs. Blanka Votavová in memoriam: Eliisabet Jürimäe, 13 r., Tartu, Estonia

Cena členov poroty / The Award of the Jury Members Viktor and Víťazoslav Chrenko in memoriam: Roksana WOŹNIAK, 11 r., Rybnik, Poland

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Andrea Geseová: Austéja PALIONYTÉ, 15 r., Šiauliu, Lithuania  

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Radoslava Hrabovská: Mikolaj KANIA, 6 r., Rybnik, Poland

Cena členky poroty / The Award of the Jury Member Mrs. Helena Pekarovičová: Aryna RAZARONAVA, 13 r., Sofia, Bulgaria

Cena Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana / The Award of International House of Art for Children Bibiana: Adrienn RÁKLI, 11 r., Tata, Hungary  

Cena Literárneho informačného centra Bratislava / The Award of the Centre for Information on Literature: Szintia Sebök Csáki, 12 r., Subotica, Serbia  

Cena Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia / The Award of the Association of Artists of the Moravian-Slovak border in Uherský Brod: Filip ČERVENKA, 8 r., Pacov, Czech republic 

Cena / The Award of the Jednota dôchodcov na Slovensku Hlohovec: Nina Fűrstner, 15 r., Subotica, Serbia 

Cena Únie žien /The Award of  Women´s Union Hlohovec: Olívia FRANČÍKOVÁ, 9 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia  

Cena občianskeho združenia / The Award of the non-profit organization EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC: Ines Romanca SPOLENAK, 13 r., Laporje, Slovenia

Špeciálna inkluzívna cena / Special inclusion price:  Marek KOVÁČ, 11 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia

Špeciálna „covidová“ cena / Special “covid” price:   Margarétka Poláčiková, 6 r., Jakub Slovák, 7 r., Ema Slováková, 10 r. a Sofia Svíčková, 5r.,  Hlohovec, Slovakia


Čestné uznania:

 • Varvara IGNATIUK, 12 r., Telmy, Belarus
 • Nikola YORDANOV, 7 r.,Sofia, Bulgaria
 • Anna SKALICKÁ, 9 r., Milevsko, Czech republic 
 • Paul Johan NURME, 11 r., Kõrvekula, Estonia
 • Laura LAUR, 12 r., Maarja-Magdaleena, Estonia
 • Márk BARICZA, 13 r., Tata, Hungary
 • Stella PÁPAI, 11 r., Tata, Hungary
 • Maurycy WOJTYSIAK, 11 r., Rybnik, Poland
 • Patrycja WIESZCZAK, 13 r., Rybnik, Poland 
 • Taisija ROMANOVA, 13 r., Saint-Petersburg, Russia 
 • Sasha ZUBRINA, 10 r., Volgograd, Russia 
 • Sara BRATUŽ, 14 r., Ilirska Bistrica, Slovenia 
 • Anika BATIČ, 12 r., Kozina, Slovenia 
 • Ema METLIKA, 11 r., Kozina, Slovenia 
 • Neža LOVREC, 14 r., Maribor, Slovenia 
 • Dávid ČMELÍK, 14 r., Stará Pazova, Serbia 
 • Dávid LAKATOŠ, 13 r., Stará Pazova, Serbia 
 • Szonya Fűrstner, 8 r., Subotica, Serbia 
 • Jakub VICIAN, 14 r., ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Slovakia 
 • Karolínka VACHANOVÁ, 9 r., ZŠ s MŠ ul. A. Felcána,Hlohovec, Slovakia
 • Matúš Görög, 10 r., ZŠ s MŠ ul. A. Felcána, Hlohovec, Slovakia 
 • Viktória SKALICKÁ, 9 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia 
 • Matúš ŠRANK, 7 r., ZUŠ Hlohovec, Slovakia 
 • Laura ZACHAROVÁ, 12 r., ZUŠ I.W.Kráľa Považská Bystrica, Slovakia 
 • Alžbeta MITROVÁ, 9 r., ZŠ s MŠ Sedliská, Slovakia.


Cena pre pedagóga:

 • Vesna Marion, Kozina, Slovinsko  - za jej pedagogické majstrovstvo v práci s deťmi a kvalitnú kolekciu čiernobielych grafík jej žiakov. 
 • Vesna Marion, Kozina, Slovenia - for her pedagogical mastery in working with children and the very good quality collection of black and white graphics her pupils'.

Award for a teacher:

 • Andrea Hudacká, Sedliská, Slovensko -  za citlivý pristup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a za rozvíjanie ich výtvarného talentu s vynikajúcimi výsledkami. 
 • Andrea Hudacká, Sedliská, Slovakia -  for a sensitive approach to students from socially disadvantaged backgrounds and for developing their artistic talent with excellent results.