História súťaže

Súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC je ojedinelá v strednej Európe a získala si už priaznivcov v mnohých krajinách sveta. EX LIBRIS Za sedem rokov jej trvania sa do nej zapojili deti, učitelia, knihovníci a rodičia z Argentíny, Belgicka, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Indie, Litvy, Macedónska, Mexika, Nemecka, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska a Čiernej Hory a mnohých miest Slovenska.

Projekt súťaže vznikol v roku 1997 na pôde Mestskej knižnice v Hlohovci, ktorá je od roku 1993 členskou knižnicou UNESCO Network of Associated Libraries. Jej autormi sú grafik a zberateľ ex libris Viktor Chrenko, Helena Pekarovičová a Eva Úradníková. Knižnica využila svoje zahraničné kontakty i priazeň svetovej organizácie UNESCO, aby vdýchla tejto súťaži medzinárodný charakter. V histórii súťaže bol významný rok 1999, keď súťaž po prvýkrát finančne podporilo UNESCO. V roku 2000 zaradilo Ministerstvo kultúry SR súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC do Kampane Rady Európy - Európa, spoločné dedičstvo. V roku 2001 sa vďaka vydavateľstvu SOFA podarilo vydať katalóg víťazných prác EX LIBRIS z prvých piatich ročníkov súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC 1997 - 2001, ktorý podáva ucelený obraz o tvorivosti detí a kvalite súťažných prác i zaujímavé údaje o jednotlivých ročníkoch. Od roku 2004 prebralo hlavnú zodpovednosť za organizáciu súťaže občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC - Od kníh k osobnostiam Hlohovca.Hlavným cieľom projektu je poskytnúť deťom možnosť tvorivo tráviť voľný čas, priviesť ich späť ku knihe, k vzdelávaniu. Ďalším dôležitým cieľom je znovuoživenie tradície knižnej značky, tohoto skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy. Malý tlačený lístok s menom majiteľa knihy, ex libris, čiže knižná značka, slúži na označenie vlastníctva knihy, je významným zdrojom historických informácií, významným objektom zberateľstva. Dnes sa zvyčajne nahrádza pečiatkou. Projekt poskytuje množstvo odborných informácií i pedagógom, ktorí sa spolu s deťmi do projektu zapoja. Organizátori pre nich vydávajú bulletiny o histórii knižnej značky, o grafických technikách atď. Podčiarknuť treba aj medzinárodný význam súťaže. Účastníci projektu, zo 469 súťažiacich v prvom ročníku vzrástol ich počet na 1285 v ročníku siedmom, sa stretávajú, poznávajú sa, vznikajú nové priateľstvá. Súťaž im dáva možnosť poznávať odlišné kultúry národov Európy, Ázie i Južnej Ameriky, svojím významom už dávno včlenila Slovensko do Európy.


Téma každého ročníka umožňuje zamyslieť sa nad otázkami kultúrneho dedičstva účastníckych krajín EX LIBRIS (Moja najmilšia rozprávka, História v mojom rodnom meste, Tradičné remeslá, Deti a príroda, Ex libris pre moju knižnicu, Cirkus a divadlo) ale i nad nehmatateľnými otázkami nášho života (Môj sen, Moja rodina). Výstavy najlepších prác z každého ročníka mohla vidieť verejnosť na Slovensku, v Estónsku, Chorvátsku a v Slovinsku. Spolu s propagačnými materiálmi, ktoré sa rozosielajú do účastníckych krajinách a s príležitostnými pohľadnicami , ktoré posielajú účastníci kamkoľvek na náklady organizátorov, sú významnými vyslancami Slovenska a slovenskej kultúry.


Súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC bola začlenená do kalendára medzinárodných súťaží ex libris, EX LIBRIS z roka na rok narastá počet súťažiacich, ktorí sa jej zúčastňujú i kvalita súťažných prác. Tak, ako sa rozrastá súťaž, pribúdajú spoluorganizátori: Vlastivedné múzeum, Základná škola na Kopernikovej ulici, Mestský úrad, Filatelistický krúžok, Centrum voľného času Dúha a Jednota dôchodcov v Hlohovci, UNESCO a Slovenská komisia UNESCO a ďalší priatelia a dobrovoľní pracovníci. Medzi spoluorganizátorov patria mnohé verejné knižnice na Slovensku a v zahraničí, ktoré našu súťaž propagujú v školách a medzi deťmi, niektoré z nich organizujú mestské, okresné či národné kolá EX LIBRIS, z ktorých nám posielajú víťazné práce. Ďakujeme. Veríme, že vďaka všetkým priateľom našej súťaže sa podarí udržať jej kvalitu a ukázať svetu, že aj na malom Slovensku môžu vznikať veľké veci.