Zaujímavé linky

 
ČESKÁ REPUBLIKA
 

European Ex Libris Informational Web Directory

Medzinárodná stránka informujúca o kongresoch, stretnutiach, akciách európskych exlibristických spoločností a spolkov.
 

Galerie ERB

Ukážky z grafickej tvorby českých maliarov a grafikov (najmä tvorba ex libris a p.f.)
 
Ex Libris

Spolek sběratelů exlibris
 

KNIŽNÍ ZNAČKA

Časopis o exlibris vychádzajúci štyrikrát ročne 

 
SVET

Ex Libris USA